6.3.2.4 Budget bij aanbesteding

In de aanbestedingsfase / tenderfase wordt een doorgaans met beperkte engineering een voegkeuze gemaakt. Voor het bepalen van de benodigde voegovergangconstructies is echter meer informatie benodigd dan beschikbaar in een dergelijk stadium. Alleen bij een zogenoemd RAW-contract is er doorgaans meer informatie beschikbaar en is het risico beduidend lager. Hierna zal worden ingegaan op de risico’s die bij een Design- en Construct contract een rol kunnen spelen.

In grote lijnen zijn dit de volgende risico’s;

  • er wordt onvoldoende rekening gehouden met de eisen / gevalideerde voegconcepten volgens RTD1007-2. Scenario: er zijn duurdere producten benodigd die aantoonbaar voldoen aan deze richtlijn;
  • er wordt onvoldoende rekening gehouden met de geluidseisen. Scenario: er zijn voegovergangen met sinusplaten nodig welke niet zijn voorzien;
  • de langscapaciteit van een voegovergangconstructie wordt verkeerd ingeschat. Scenario: beschikbare dilatatie capaciteit van gekozen voegconcept volstaat niet waardoor een ander concept toegepast dient te worden;
  • de zijdelingse capaciteit van een voegovergang wordt verkeerd ingeschat. Scenario: sinusplaten zijn niet toepasbaar en/of aanpassingen aan het onderliggende oplegsysteem zijn benodigd;
  • de bestaande situatie geeft diverse beperkingen voor toepassing van standaard voegproducten. Scenario: er is een maatwerk oplossing nodig met onvoorziene kosten voor de engineering van de objectspecifieke situatie, eventueel met aanpassingen van het beton- / staalwerk om de voegovergangconstructies geschikt te maken voor het beoogde gebruik,

In 6.4 Inkoop van dit handboek – het keuzeproces bij aanbestedingen – wordt meer informatie gegeven over de verschillende aandachtspunten die in een aanbestedingsfase relevant zijn.