6.2.2.6 Afwatering kunstwerk

Beschrijving

Het dwarsprofiel van de bovenbouw met afwatering van het kunstwerk in relatie tot de geometrie van de voegovergang.

 

Uitleg

De afwatering van het brugdek wordt bepaald aan de hand van specifieke richtlijnen. Een afvoer van hemelwater wordt veelal gerealiseerd met een sprong in het asfalt die bij voorkeur wordt gerealiseerd door de deklaag van de schamprand af te draaien. De benodigde breedte en diepte van de goot worden getoetst aan het ontwerp van de verharding en het dwarsprofiel hiervan op de constructie. Het dwarsprofiel van de bovenbouw is een randvoorwaarde voor het detailontwerp van de voegovergang. Per voegfamilie zijn de randvoorwaarden net iets anders.

 

Flexibele voegen

Bij flexibele voegen is het belangrijk om te beoordelen wat de dikte van de voegovergang wordt ter plaatse van de goten. Een kleinere dikte van de voegmassa ten opzichte van de deklaag heeft mogelijk onvoldoende capaciteit om de verplaatsingen op deze doorsnede op te nemen. Het kan nodig zijn om een sparing in de betonconstructie te voorzien. Ook de waterdichte aansluiting op de schamprand vraagt een beschouwing van de opneembare capaciteit. Het reduceren van de breedte of dikte kan aanleiding zijn voor lekkage.

bit

 

 

 

 

 

 

Nosing joints / enkelvoudige stalen voegovergangen

Voor nosing joints is het raakvlak met de watervoerende goot relevant omdat de stalen klauwprofielen en de rubber afdichting niet in elke vorm toepasbaar zijn. De hoeken in stalen klauwprofielen zullen het beste waterkerend zijn als er geen scherpe knikken worden toegepast. Raadpleeg de informatie van de leverancier wat de mogelijkheden van het product zijn.

Voor rubber afdichtingen die niet in stalen randprofielen worden geklemd, zal een geleidelijk verloop nodig zijn. De betonnen dorpels worden hier op afgestemd.

IMG_0020

 

 

 

 

 

 

Mattenvoegen

Bij mattenvoegen is het mogelijk om speciale elementen te bestellen voor details zoals de aansluiting op de schamprand. De betrouwbaarheid van de waterdichtheid bij dit soort details is echter sterk variërend.

IMG_1150

 

 

 

 

 

 

Vingervoegen

Bij vingervoegen zal er een gedeelte van de voegovergang niet met vingerplaten worden uitgerust. Voor het doorvoeren van water vanaf het brugdek richting de afvoeren van de steunpunten zal een constructie nodig zijn die dicht is en het water over de dilatatie naar de landhoofden afvoert. Onderstaande foto geeft een willekeurig voorbeeld.

gott

 

 

 

 

 

 

Lamellenvoegen

Ook voor lamellenvoegen is het raakvlak met de watervoerende goot relevant omdat de stalen klauwprofielen en de rubber afdichting niet in elke vorm toepasbaar zijn. De hoeken in stalen klauwprofielen zullen het beste waterkerend zijn als er geen scherpe knikken worden toegepast. Raadpleeg de informatie van de leverancier wat de mogelijkheden van het product zijn.

zzz