6.3.2.1 Verificatie en Validatie

Zeker gesteld dient te worden dat de gekozen voegovergangoplossing aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen en verwachte prestaties zoals gespecificeerd door de opdrachtgever.
Er zijn veel voegovergangsystemen in loop der tijd ontwikkeld, zowel in Nederland als ook internationaal. Niet alle systemen zijn gelijkwaardig en zullen dus ook niet allemaal aantoonbaar voldoen aan de eisen.
Het is raadzaam om dit vooraf te verifiëren om verrassingen en faalkosten in een te laat stadium te voorkomen.  Zie ook paragraaf 6.4.2. Verificatie en Validatie.