6.3.2.1 Verificatie en Validatie

Aan voegovergangen worden zware eisen gesteld. Voor het intensief en zwaar bereden Nederlandse wegennet (maar ook lichtere klassen) worden de eisen beschreven in RTD1007-2 Eisen voor voegovergangen. In deze norm worden specifieke eisen gesteld aan de constructieve betrouwbaarheid van de constructie. Leveranciers van voegovergangen hebben een groot aantal oplossingen beschikbaar waarvan een aantal producten een verificatie en validatietraject hebben doorlopen. Het is voor de planning in ieders belang dat het toe te passen product aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen. Met gevalideerde oplossingen is er in principe geen risico dat de planning uitloopt omdat een ontwerp niet geaccepteerd kan worden. Mits deze oplossing cq. het product aan de randvoorwaarden voldoet van het onderliggende (gevalideerde) ontwerp.

Bij renovatie van bestaande kunstwerk bestaat de kans dat de voegovergangen voor de specifieke situatie ontworpen worden. Bij dergelijke maatwerk oplossingen is de verificatie en validatie van het product in de betreffende situatie een potentieel risico voor de planning. De richtlijn heeft specifieke eisen waaraan het ontwerp aantoonbaar dient te voldoen. Acceptatie van het ontwerp is soms een knelpunt in het project. Het tijdig inschakelen van een leverancier kan hierbij een groot verschil maken.