Over PVO

Hét kennisplatform voor markt en overheid

PVO is hét kennisplatform voor voegovergangen en opleggingen in de infrastructuur. Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen aan de kwaliteitsverbetering op het gebied van voegovergangen en opleggingen. PVO geeft vanuit haar expertise voorlichting en fungeert als initiator en klankbord voor richtlijnen en onderzoek.

Doel is het bevorderen van betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen.

Bekijk hier alle partijen die deel uit maken van PVO.

 

Voegovergangen en opleggingen

Voegovergangen vormen de schakel tussen wegen en viaducten en bruggen. Ze vervullen een essentiële rol in de Nederlandse infrastructuur, dus moeten ze aan veel eisen voldoen. Het is belangrijk dat ze het verkeer kunnen dragen, bewegingen van de viaducten en bruggen op kunnen nemen en de omgeving van voegovergangen beschermen tegen gevolgschade van lekkage. Tegenwoordig is ook minimaal geluid bij overrijden een vereiste.

Om al deze eisen te kunnen waarborgen, is het van belang dat voegovergangen gedurende de hele levensduur goed blijven functioneren. Dit voorkomt niet alleen onverwacht hoge kosten voor beheerders, maar ook kan de weggebruiker zo rekenen op een veilige, comfortabele weg. Omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken over schade door lekkages en geluidsoverlast.

Introductie PVO Artikel 2010 CROW

Doelstellingen

Doelstellingen

Doel van het PVO is om meerwaarde te leveren voor de weggebruiker, de infrabeheerder, ingenieursbureaus, leveranciers en uitvoerders op het gebied van voegovergangen en opleggingen. Dit doet PVO door:

  • Een verhoging van kennis en bewustzijn op basis van objectieve en onafhankelijke informatie
  • Actuele kennisvergaring, -uitwisseling en –borging
  • Duidelijke producten/diensten die gedragen, beschikbaar, toegankelijk, bereikbaar en betrouwbaar zijn
  • Verhoging van de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, levensduur, constructieve veiligheid en het imago en comfort (door-ontwikkelen en verbeteren) op basis van een gezamenlijk referentiekader
  • Verbetering van bestaande normen/kaders en initiatie van certificering en nieuwe normen / CROW CUR-Aanbevelingen
  • Kostenbesparing (o.a. LCC en voorkomen/beperken van faalkosten)
  • Procesinnovatie.

Bekijk hier het businessplan.

Activiteiten

Het platform organiseert verschillende activiteiten, zoals cursussen, themabijeenkomsten en ledenvergaderingen. Ook faciliteert het platform de uitvoering van projecten op het gebied van voegovergangen en opleggingen.

 

Cursussen

Twee keer per jaar organiseert het platform de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen.

» Lees hier meer over onze cursussen.

 

(Thema)bijeenkomsten / webinars

Tijdens de themabijeenkomsten staan verschillende aspecten van voegovergangen en opleggingen centraal. Actuele bijeenkomsten vindt u terug in de agenda.

» Bekijk hier onze agenda.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

De Algemene Ledenvergadering vindt in principe 1 keer per jaar plaats. Hier worden projecten, werkwijzen en vorderingen besproken en bediscussieerd. Als lid bent u van harte welkom om op deze dag uw mening en inzichten met het platform te delen.

 

Stuurgroepvergaderingen (voorheen Gouden leden overleg)

Meerdere keren per jaar komt de Stuurgroep (voorheen de gouden leden) van het platform bijeen. Hier worden de resultaten van de afgelopen periode besproken en wordt de koers van het platform bepaald.

Benieuwd welke activiteiten op de agenda staan?

» Bekijk hier onze agenda.

 

Projecten

Om de doelstelling van het platform, het bevorderen van de doorstroming op de weg door betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen, te behalen en de problematiek op de kaart te zetten worden projecten uitgevoerd op het gebied van voegovergangen en opleggingen. De projectgroepen bestaan uit leden van het platform en richten zich op alle opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de Nederlandse infrastructuur.

 

Samenwerkingen Platform Bruggen | Platform Bruggen

Eén van de doelstellingen van PVO is om actuele kennis te vergaren, uit te wisselen en te borgen. Dat doet het platform onder andere door een samenwerking aan te gaan met Platform Bruggen. Platform Bruggen is van en voor iedereen die zich in de dagelijkse praktijk bezig houdt met bruggen. Dat zijn professionals werkzaam bij overheden, aannemers, adviesbureaus, brancheverenigingen, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen. Het platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het platform fungeert als katalysator in de bruggensector en zorgt dat alle partijen ‘door de bomen het bos weer zien’.

 

Helpdesk

Vragen over voegovergangen en opleggingen kunt u stellen aan de helpdesk van het platform. De helpdesk is er voor iedereen en kan u veel zoektijd besparen. Stel uw vraag via een e-mail naar klantenservicepvo@crow.nl. De helpdesk werkt volgens een fair use policy. Wilt u een meer uitgebreid advies? Binnen een lidmaatschap zijn hiertoe meer mogelijkheden.

Over CROW

PVO wordt gefaciliteerd door CROW, een not-for-profit kennispartner voor (decentrale) overheden,                          aannemers en adviesbureaus.

Met ingang van 1 november 2017 nam CROW de rol van facilitator over van SBRCURnet.                                                                      Aanleiding voor dit besluit, is het feit dat SBRCURnet per 1 januari 2018 haar activiteiten als kennisinstelling                                                      heeft beëindigd. CROW zal PVO faciliteren op het gebied van projectmanagement, communicatie en administratie.

Bekijk het nieuwsbericht over de wisseling van SBRCURnet naar CROW

Bezoek de website van CROW