Over PVO

Hét kennisplatform voor markt en overheid

PVO is hét kennisplatform voor voegovergangen en opleggingen in de infrastructuur. Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen aan de kwaliteitsverbetering op het gebied van voegovergangen en opleggingen. PVO geeft vanuit haar expertise voorlichting en fungeert als initiator en klankbord voor richtlijnen en onderzoek.

Doel is het bevorderen van betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen.

Bekijk hier alle partijen die deel uit maken van PVO.

 

Voegovergangen en opleggingen

Voegovergangen vormen de schakel tussen wegen en viaducten en bruggen. Ze vervullen een essentiële rol in de Nederlandse infrastructuur, dus moeten ze aan veel eisen voldoen. Het is belangrijk dat ze het verkeer kunnen dragen, bewegingen van de viaducten en bruggen op kunnen nemen en de omgeving van voegovergangen beschermen tegen gevolgschade van lekkage. Tegenwoordig is ook minimaal geluid bij overrijden een vereiste.

Om al deze eisen te kunnen waarborgen, is het van belang dat voegovergangen gedurende de hele levensduur goed blijven functioneren. Dit voorkomt niet alleen onverwacht hoge kosten voor beheerders, maar ook kan de weggebruiker zo rekenen op een veilige, comfortabele weg. Omwonenden hoeven zich geen zorgen te maken over schade door lekkages en geluidsoverlast.

Introductie PVO Artikel 2010 CROW

Activiteiten

Platform Voegovergangen en Opleggingen organiseert verschillende activiteiten, zoals cursussen, themabijeenkomsten en ledenvergaderingen. Ook faciliteert het platform vijf werkgroepen.

 

Meerdaagse cursus

Twee keer per jaar organiseert PVO de meerdaagse cursus Voegovergangen en Opleggingen. Deze vierdaagse cursus biedt gedegen basiskennis voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van deze relatief kwetsbare onderdelen van de wegconstructie. Naast ontwerpaspecten geeft deze cursus u inzicht in aandachtspunten voor de aanleg en het beheer en onderhoud, denk bijvoorbeeld aan uitvoeringsrisico’s, inspectie en onderhoudsmaatregelen.

 

(Thema)bijeenkomsten

Tijdens de themabijeenkomsten staan iedere keer verschillende aspecten van voegovergangen en opleggingen centraal. Actuele bijeenkomsten vindt u terug in de agenda.

 

Algemene ledenvergadering (ALV)

De Algemene ledenvergadering vindt 1 keer per jaar plaats. Hier worden werkgroepen, werkwijzen en vorderingen besproken en bediscussieerd. Als lid bent u van harte welkom om op deze dag uw mening en inzichten met PVO te delen.

 

Gouden leden vergadering

Meerdere keren per jaar komen de gouden leden van het platform bijeen. Hier worden de resultaten van de afgelopen periode besproken en wordt de koers van het platform bepaald. Als gouden lid kunt u deelnemen aan deze vergadering.

Benieuwd welke activiteiten op de agenda staan?

» Bekijk hier onze agenda.

 

Werkgroepen

Om de doelstelling van PVO, het bevorderen van de doorstroming op de weg door betrouwbare, duurzame en goed functionerende voegovergangen en opleggingen, te behalen en de problematiek op de kaart te zetten zijn drie werkgroepen geïnitieerd. De werkgroepen bestaan uit leden van PVO en richten zich op alle opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de Nederlandse infrastructuur.

» Lees hier meer over de werkgroepen.

Contact

Bezoekadres

Horaplantsoen 18
6717 LT Ede

Postadres

Postbus 37
6710 BA Ede

Telefoon: 0318 – 69 53 15
E-mail: secretariaat@pvo-nl.eu

Helpdesk

Vragen over voegovergangen en opleggingen kunt u stellen aan de helpdesk van PVO. De helpdesk is er voor iedereen en kan u veel zoektijd besparen. Stel uw vraag via een e-mail naar secretariaat@pvo-nl.eu. De helpdesk werkt volgens een fair use policy. Wilt u een meer uitgebreid advies? Binnen een lidmaatschap zijn hiertoe meer mogelijkheden.

Over CROW

PVO wordt gefaciliteerd door CROW. CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus.

Met ingang van 1 november 2017 nam CROW de rol van facilitator over van SBRCURnet. Aanleiding voor dit besluit, is het feit dat SBRCURnet per 1 januari 2018 haar activiteiten als kennisinstelling moet beëindigen. CROW zal PVO faciliteren op het gebied van projectmanagement, communicatie en administratie.

Bekijk het nieuwsbericht over de wisseling van SBRCURnet naar CROW

Bezoek de website van CROW