6.7.8.3 Lamellenvoegen modificeren

Ombouw van lamellenvoeg naar enkelvoudige voeg

Een bijzonder soort modificatie betreft de ombouw van een meervoudige voegovergang naar een enkelvoudige voegovergang. In het verleden zijn bij diverse langere viaducten en bruggen lamellenvoegen met 1 lamel toegepast omdat in verband met krimp en kruip een enkelvoudige voegovergang niet mogelijk was. Als deze voegovergangen na verloop van tijd vervangen moeten worden, dan is het meestal wel mogelijk te volstaan met een enkelvoudige voegovergang.  Het is tevens mogelijk een geluidsarme voegovergang met sinusplaten te realiseren.

De stalen lamellenvoeg wordt met traversebalken verwijderd. Mogelijk worden de randprofielen aangepast om het inpassen van de nieuwe constructie te realiseren. Vervolgens wordt de staalconstructie in het beton gestraald en opnieuw geconserveerd. Nieuwe, brede randprofielen (met een aangelaste strip) worden in de bestaande omgeving gemonteerd. De randprofielen worden doorgaand vast gelast aan de staalconstructie. De ruimte in de aanwezige (functieloze) traversekast wordt opgevuld met een daarvoor geschikt type grout. De aansluiting of stortnaad tussen het grout en de stalen behuizing dient afgeplakt te worden alvorens het asfalt aan te brengen.

Tot slot worden de rubberprofielen gemonteerd en kan de gerenoveerde lamellenvoeg weer decennia dienst doen.

Vervangen binnenwerk lamellenvoeg

Het is mogelijk om de voegovergang grotendeels vervangen waarbij de stalen “behuizing” met verankering naar de onderbouw wordt hergebruikt. Het voordeel van deze methode is het beperken van de omvang van sloopwerkzaamheden. Dit vraagt enerzijds tijd en levert anderzijds ook risico’s bij een dergelijke constructie. In deze presentatie wordt een impressie gegeven van een dergelijke vervanging.

 

Ombouw van lamellenvoeg met kast-in-kast principe

Het renoveren van lamellenvoegen kan in bepaalde gevallen met de kast-in-kast methode. Hierbij wordt een volledig nieuwe voegovergang aangebracht in de stalen “behuizing” van de oude voegovergang, waarbij de verankering naar de onderbouw wordt hergebruikt. Het voordeel van deze methode is het beperken van de omvang van sloopwerkzaamheden, terwijl toch een volledige nieuwe voegovergang wordt verkregen.

Bij deze methode wordt als eerste de oude lamellenvoeg met traversebalken gedemonteerd en afgevoerd. Mogelijk worden de randprofielen aangepast om het inpassen van de nieuwe constructie te realiseren. Vervolgens wordt de staalconstructie in het beton gestraald en opnieuw geconserveerd. Een nieuwe lamellenvoeg met kleinere traversekasten wordt in de bestaande omgeving gemonteerd. Randprofielen worden doorgaand vast gelast aan de staalconstructie. De ruimte tussen de kleinere traversekast en de oorspronkelijke, wordt opgevuld met een daarvoor geschikt type grout. Het is belangrijk dat deze grout de volledige staalconstructie insluit en dat de staalconstructie volledig wordt ondersteund. De aansluiting of stortnaad tussen het grout en de stalen behuizing dient afgeplakt te worden alvorens het asfalt aan te brengen. Tot slot worden de rubberprofielen gemonteerd en kan de gerenoveerde lamellenvoeg weer decennia dienst doen.

In bijgevoegde presentatie en in deze video worden het proces stap voor stap in beeld gebracht.

Bijlagen

pptx Maurer Presentatie vervangen binnenwerk (zonder nieuwe kasten)