6.2.2.4 Waterdichtheid verharding

Beschrijving

De aansluitingen van een waterdichte verharding met de voegovergang waarbij aan de waterdichtheideisen wordt voldaan.

Uitleg

De verharding op het kunstwerk heeft een belangrijke functie in de bescherming van de betonconstructie tegen water en dooizouten. Om de verharding waterdicht te realiseren, dienen de aansluitingen op de schamprand en de voegovergangen te worden beschouwd. Ter plaatse van de voegovergangen spelen de verschillende toleranties een rol in het realiseren van een waterdicht kunstwerk. Ook de bouwvolgorde van de verharding en de voegovergangen speelt hierin mee.

 

Advies

Een detailtekening met een realistische weergave van de voegovergang biedt inzicht in de aandachtspunten voor de waterdichtheid.