6.2.2.4 Waterdichtheid verharding

Beschrijving

De aansluitingen van een waterdichte verharding met de voegovergang waarbij aan de waterdichtheideisen wordt voldaan.

Uitleg

De verharding op het kunstwerk heeft een belangrijke functie in de bescherming van de betonconstructie tegen water en dooizouten. Om de verharding waterdicht te realiseren, dienen de aansluitingen op de schamprand (middels flexigoten) en de voegovergangen te worden beschouwd. Ter plaatse van de voegovergangen spelen de verschillende toleranties een rol in het realiseren van een waterdicht kunstwerk. Ook het type voegovergang en de bouwvolgorde i.r.t. de verharding spelen hierin mee.  Ook om eventuele lekkage door onderloopsheid onder de voegovergang te voorkomen is een afdichting nodig.

 

Advies

Tussen de verschillende partijen (uitvoerder wegen, uitvoerder civiel en leverancier voegovergangen) dient overeengekomen te zijn wie verantwoordelijke is voor het aanbrengen van een waterdicht membraam. Bij voorafgaand aan het asfalteren ingebouwd voegovergangen