7.5.3.7 Lamellenvoegovergangen

Groot onderhoud van lamellenvoegovergangen, waaronder modificatie, wordt als specialistisch werk beschouwd. Vanwege de complexiteit van de ontwerpen en uitvoeringsrisico’s is het dan ook aan te bevelen de fabrikant/leverancier van deze voegovergangen minimaal bij de voorbereiding en de uitvoering van groot onderhoud te betrekken. Het heeft de voorkeur het groot onderhoud in welke vorm dan ook door de leverancier/fabrikant te laten uitvoeren.

 

Modificatiemogelijkheden van lamellenvoegovergangen worden in het Handboek Inspectie Voegovergangen niet behandeld. In hoofdstuk 11.6.8 Aandachtspunten advies van het Handboek Inspectie Voegovergangen wordt wel gewezen op de mogelijkheid het totale binnenwerk te vervangen: de ‘Kasten in Kasten’ methode. In hoofdstuk 6.7.14.4 lamellenvoegenmodificeren van dit digitale handboek wordt deze methode behandeld, net als de ombouw van een lamellenvoegovergang naar een Nosing Joint.

Bij nieuwbouw zou uitsluitend op basis van verplaatsingen als gevolg van temperatuur en verkeer volstaan kunnen worden met de toepassing van Nosing Joints, ware het niet dat kruip en krimp tot verkorting van een brugdek leiden. Opgeteld bij overige verplaatsingen is men genoodzaakt om toch een meervoudige voegovergang zoals een lamellenvoegovergang met één lamel toe te passen. Na verloop van jaren is krimp en kruip uitgewerkt en kan een dergelijke voegovergang gemodificeerd worden naar een Nosing Joint.

Modificatievoorbeeld
Voorbeeld van de modificatie van een meervoudige lamellenvoegovergang naar een enkelvoudige voegovergang type Nosing Joint

 

Modificatie van Maurer D120 naar Maurer D80

 

 

Informatie over modificatie van een lamellenvoegovergang volgens het ‘Kasten in Kasten’ principe:

  • Handboek Voegovergangen hoofdstuk 6.7.14.4
  • MAURER PRODUKTINFO NR42F 2013
  • Factsheet 7 Lamellenvoegen (modular joints) bijlage 2.