6.2.9 Wegfasering

Het uitbreiden, aanpassen en onderhouden van kunstwerken geeft vaak randvoorwaarden voor het bouwproces van de voegovergangen. Het gefaseerd aanpassen en aanleggen van voegovergangen heeft invloed op ontwerpkeuzen en werkmethodieken. Terugkomende aspecten zijn:

  • de koppeling van staalconstructies van 2 bouwfasen;
  • de koppeling van betonnen onderdelen van 2 bouwfasen;
  • de montage van rubber afdichtingprofielen i.r.t. de eis “naadloos” aanbrengen t.b.v. de waterdichtheid;
  • de overgang van sinusplaten op de staalconstructie met vaste segmentlengte;
  • de aansluiting van een nieuwe flexibele voegmassa op een eerder aangebrachte massa.

 

De koppeling van staalconstructies

De staalconstructie heeft een belangrijke rol in de waterdichtheid van de stalen voegovergang. De verbinding ligt in het kleine overlappende gebied van 2 verkeersafzettingen en vormt daarmee in de eerste plaats een risico voor de veiligheid voor de wegwerkers. Zij zullen de koppeling tussen 2 secties gaan realiseren met in situ laswerk en/of een boutverbinding. Het laswerk dat nodig is om deze koppeling te realiseren, heeft veel gevolgen voor de corrosiebescherming van de staalconstructie ter plaatse van de lassen. Dit zal op de bouwplaats hersteld worden. De beschikbare tijd speelt hierbij en zeer belangrijke rol, bijvoorbeeld omdat het herstel van een 2- of 3-laags coatingsysteem enkele dagen vraagt. Ook bij thermisch verzinkte constructies is tijd nodig om de zinklaag te herstellen.

De koppeling van betonnen onderdelen

Bij het gefaseerd aanbrengen van betonnen randbalken kan de langswapening in de staalconstructie fungeren als koppeling van de beide storten. Dit is niet altijd mogelijk. Welke eisen (moeten) worden gesteld aan de verbinding van de eerste stort en de latere tweede stort?

 

De montage van rubber afdichtingprofielen

Een rubber afdichting wordt conform RTD1007-2 naadloos aangebracht. Dat wil zeggen; uit 1 stuk. Bij gefaseerd werken zijn er dan 2 opties voor het inbrengen van het rubberprofiel:

  • aanbrengen aan het eind wanneer de gehele staal-beton constructie is gerealiseerd. In dit geval is een politie-stop benodigd die het verkeer gedurende korte tijd laat stoppen zodat de afzetting kan worden omgezet. Het rubberprofiel zal in de korte stop over de 1,5 meter ‘ingelepeld’ worden zodat het resterende deel veilig kan worden aangebracht wanneer het verkeer weer mag rijden.
  • aanbrengen na elke fase waarbij het rubberprofiel ‘op de rol’ wordt opgeslagen op de inbouwlocatie. Het rubberprofiel kan stapsgewijs worden ingebracht. Een nadeel van deze methode is de kwetsbaarheid van het rubberprofiel dat permanent op de bouwlocatie blijft liggen en beschadigd kan raken.

De overgang van sinusplaten

Gefaseerd werken vraagt om een passende overgang van eventuele sinusplaten die met voorspanbouten worden aangebracht. Sinusplaten zijn standaard elementen die doorgaans op enkele locaties worden aangepast op de benodigde lengte. Dit gebeurt doorgaans niet ter plaatse van een faseringsovergang maar eerder aan de buitenzijde van het kunstwerk waar geen verkeer rijdt.