6.9 Opleveren

Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt er conform RTD1007-2 relevante informatie verlangd van het geïnstalleerde product. Om duidelijkheid te bieden binnen haar contracten heeft Rijkswaterstaat hiervoor in RTD1007-2 een overzicht gemaakt. Zie hoofdstuk 9.2 “Overdrachtsgegevens”.