5.3.4.4 Te overbruggen dilatatievoeg

Naast dat de voegbewegingen getoetst dienen te worden aan het dilatatiebereik, dient ook gekeken te worden naar de onderliggende breedte van de dilatatievoeg in de constructie. Als gevolg van afwijkingen tijdens de uitvoering, door zettingen of door in de tijd opgetreden krimp- en kruipverkorting van het brugdek kan de dilatatievoeg breder zijn dan op grond van het ontwerp aangenomen zou kunnen worden. Hierdoor is het bij bepaalde oplossingen niet meer mogelijk om de verankering aan te brengen conform het ontwerp. Indien hier van tevoren geen rekening mee is gehouden kunnen onbetrouwbare en onveilige oplossingen gerealiseerd worden. Daarom is het altijd van belang om tijdens een inspectie vooraf de grootte van de dilatatievoeg vast te stellen (en terug te rekenen naar de neutrale stand).