6.6.1 Voorbeeldplanning nosing joint

Het opstellen en aanleveren van een realistische realisatieplanning dient verzorgt te worden door de leverancier / applicateur. De doorlooptijd van de werkzaamheden kan sterk variëren afhankelijk van project- / kunstwerkspecifieke aspecten alsmede personele invulling en bij sommige voegconcepten (type 1.4) spelen de weeromstandigheden ook een cruciale rol. In de voorbeeldplanningen van het type ‘nosing joints’ zoals hieronder weergegeven is een realistische uitvoeringstijd opgegeven ter indicatie voor de inkopende partij.

  • Concept 1.2a – Voegovergang met lusankers (reguliere werktijden)
  • Concept 1.2b – Voegovergang met lijmankers (reguliere werktijden)
  • Concept 1.2b – Voegovergang met lijmankers (WBU-nachten)
  • Concept 1.4 – Onverankerde voegovergang (werkzaamheden doorlopend gepland)

Indien ervoor gekozen wordt om voegovergangen te vervangen of aan te leggen in korte tijdsvensters zoals ‘WBU-nachten’, dan is er een aanzienlijke kans dat de werkzaamheden niet, of niet met gewenste kwaliteit, uitgevoerd kunnen worden. Bij voegproducten met (staalvezel-)beton is de uitharding cruciaal. Ook met extreem snel uithardende mortels kan het uitlopen van werkzaamheden bepalend zijn voor de robuustheid van de constructie. Te vroege openstelling kan leiden tot zichtbare en onzichtbare schade die zich in een hoog tempo verder zal ontwikkelen. De WBU planning geeft::

  • een realistische minimale uitvoeringstijd voor het realiseren / vervangen van voegovergangen in nachten zoals overeengekomen in de werkgroep met verschillende PVO-bedrijven;
  • inzicht in het spanningsveld met WBU-kaders van onze wegbeheerders/verkeersloketten.

 

Bijlagen

pdf Voorbeeld uitvoeringsplanning 1.2b

FAQ

Is het vervangen van voegovergangen in WBU-nachten mogelijk waarbij de vereiste prestaties van het eindproduct haalbaar zijn?

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden. In de praktijk blijkt dat het op sommige projecten / locaties mogelijk is om een voegovergang in sommige WBU-vensters in delen/fasen te vervangen door de inzet van extra personeel. Hierbij wordt invulling gegeven aan het grote maatschappelijke belang om de capaciteit van de weg zo min mogelijk te reduceren. Hier staat tegenover dat de werkzaamheden onder grote tijdsdruk worden uitgevoerd, en de 'wegwerkers' primair het belang voelen om de weg op tijd open te (laten) stellen. Het mag duidelijk zijn dat hierbij geen tijd beschikbaar is om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden. Het risicoprofiel van de keuze om voegovergangen te vervangen in nachten, ligt hierdoor beduidend hoger dan bij het uitvoeren van werkzaamheden in een weekend(fasering) of volledige afsluiting.