6.6.1 Voorbeeldplanning nosing joint (1.2b)

In de eerste helft van 2017 heeft de werkgroep voegovergangen een voorbeeldplanning samengesteld voor het vervangen van voegovergangen door een voegovergang type nosing joint volgens concept 1.2b. Dit concept wordt ook wel ‘renovatiemodel’ genoemd,  In de voorbeeldplanning wordt een urenplanning weergegeven voor het uitvoeren van werkzaamheden in nachten. Deze planning geeft:

  • een realistische minimale uitvoeringstijd voor het vervangen van voegovergangen in nachten zoals overeengekomen in de werkgroep (met verschillende bedrijven);
  • inzicht in het spanningsveld met WBU-kaders van onze wegbeheerders/verkeersloketten.

 

Bijlagen

pdf Voorbeeld uitvoeringsplanning 1.2b

FAQ

Is het vervangen van voegovergangen in WBU-nachten mogelijk waarbij de vereiste prestaties van het eindproduct haalbaar zijn?

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden. In de praktijk blijkt dat het mogelijk is om een voegovergang in sommige WBU-vensters in delen/fasen te vervangen door de inzet van extra personeel. Hierbij wordt invulling gegeven aan het grote maatschappelijke belang om de capaciteit van de weg zo min mogelijk te reduceren. Hier staat tegenover dat de werkzaamheden onder grote tijdsdruk worden uitgevoerd, en de 'wegwerkers' primair het belang voelen om de weg op tijd open te (laten) stellen. Het mag duidelijk zijn dat hierbij geen tijd beschikbaar is om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden. Het risicoprofiel van de keuze om voegovergangen te vervangen in nachten, ligt hierdoor beduidend hoger dan bij het uitvoeren van werkzaamheden in een weekend(fasering) of volledige afsluiting.