4.3.2.4 Mechanische weerstand tegen belasting uit verkeer

Functionele eis: “ Het opnemen van door het verkeer opgewekte belastingen (statisch en dynamisch)”.

Hieronder wordt verstaan:
De mate van bestandheid tegen horizontale en verticale krachten die worden uitgeoefend op de voegovergang zonder dat er schade aan de voegovergang en zijn bevestiging/verankering ontstaat. De weerstand die de voegovergang op de lange termijn nog kan leveren is daarin bepalend. Hierin speelt met name het aantal zware voertuigen per jaar per rijstrook een belangrijke rol. In EN-1991-2 is in tabel NB.5-4.5(n) een indeling in verkeerscategorieën gemaakt, welke hier wordt gehanteerd.

 

063

 

Niet alle voegovergangen zijn geschikt voor iedere categorie. In de Meerkeuzematrix wordt de geschiktheid voor autosnelwegen gewaardeerd zoals aangegeven in de tabel. Naast de hoeveelheid zware voertuigen kunnen nog een aantal andere aspecten relevant zijn, zoals:

  • Kan sprake zijn van veel spoorvorming waardoor de voeg wordt aangereden?
  • Is sprake van veel sterk optrekkend/remmend verkeer (bijvoorbeeld bij stoplichten)?
  • Is sprake van ligging in steile helling (>4%)?
  • Is er sprake van (scherpe) bochten?

 

Voorbeeld van functiefalen m.b.t weerstand tegen verkeersbelasting
Voorbeeld van functiefalen m.b.t weerstand tegen verkeersbelasting

 

Voorbeeld van functiefalen m.b.t weerstand tegen verkeersbelasting
Voorbeeld van functiefalen m.b.t weerstand tegen verkeersbelasting