6.6.2 Voorbeeldplanning flexibele voegovergangen (4.1c/4.1d)

Het opstellen en aanleveren van een realistische realisatieplanning dient verzorgt te worden door de leverancier / applicateur. De doorlooptijd van de werkzaamheden kan sterk variëren afhankelijk van project- / kunstwerkspecifieke aspecten alsmede personele invulling en bij flexibele voegovergangen spelen de weeromstandigheden ook een cruciale rol. In de voorbeeldplanningen van het type ‘verbeterende bitumineuze voegovergang’ zoals hieronder weergegeven is een realistische uitvoeringstijd opgegeven ter indicatie voor de inkopende partij.

  • Concept 4.1C / 4.1D – Verbeterd bitumineuze voegovergang (reguliere werktijden)
  • Concept 4.1C / 4.1D – Verbeterd bitumineuze voegovergang (WBU-nachten)
  • Concept 4.1B – Verbeterd bitumineuze voegovergang met spiraalveren (reguliere werktijden)
  • Concept 4.1B – Verbeterd bitumineuze voegovergang met spiraalveren (WBU-nachten)

 

Deze drie concepten hebben veel overeenkomsten en bestaan in de basis uit gelijke componenten:

  • Een bitumineuze massa dat lijkt op die van een traditionele, bitumineuze voeg (echter verbeterd, onderzocht en beproefd);
  • Concept 4.1C / 4.1D: aan weerszijden een gietasfalt randbalk die de prestaties van de bitumineuze voeg verbetert t.a.v. aanhechting (trekkrachten op de flanken van de verharding);
  • Concept 4.1C maakt nog gebruik van een inlage (soort wapening), bij concept 4.1D is deze niet van toepassing.

 

Indien ervoor gekozen wordt om voegovergangen te vervangen of aan te leggen in korte tijdsvensters zoals ‘WBU-nachten’, dan is er een aanzienlijke kans dat de werkzaamheden niet, of niet met gewenste kwaliteit, uitgevoerd kunnen worden.  Bij flexibele voegovergangen en asfalt is er voldoende tijd nodig voor het afkoelen van de materialen alvorens deze te belasten. Te vroege openstelling kan leiden tot zichtbare en onzichtbare schade die zich in een hoog tempo verder zal ontwikkelen. De WBU planning geeft:

  • een realistische minimale uitvoeringstijd voor het realiseren / vervangen van voegovergangen in nachten zoals overeengekomen in de werkgroep met verschillende PVO-bedrijven;
  • inzicht in het spanningsveld met WBU-kaders van onze wegbeheerders/verkeersloketten.

 

 

Bijlagen

pdf Template uitvoeringsplanning 4.1a1 Verbeterde bitumineuze voeg

FAQ

Is het vervangen van voegovergangen in WBU-nachten mogelijk waarbij de vereiste prestaties van het eindproduct haalbaar zijn?

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden. In de praktijk blijkt dat het op sommige projecten / locaties mogelijk is om een voegovergang in sommige WBU-vensters in delen/fasen te vervangen door de inzet van voldoende cq. extra personeel. Hierbij wordt invulling gegeven aan het grote maatschappelijke belang om de capaciteit van de weg zo min mogelijk te reduceren. Hier staat tegenover dat de werkzaamheden onder grote tijdsdruk worden uitgevoerd, en de 'wegwerkers' primair het belang voelen om de weg op tijd open te (laten) stellen. Het mag duidelijk zijn dat hierbij geen tijd beschikbaar is om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden. Het risicoprofiel van de keuze om voegovergangen te vervangen in nachten, ligt hierdoor beduidend hoger dan bij het uitvoeren van werkzaamheden in een weekend(fasering) of volledige afsluiting.

In de voorbeeldplanning is rekening gehouden met een minimaal benodigde afkoeltijd voor de bitumineuze massa. Hoewel niet goed onderbouwd door onderzoeken (althans niet bekend bij PVO), lijkt het erop dat de levensduur van bitumineuze voegovergangen positief wordt beïnvloed wanneer de (afkoel)tijd tot ingebruikname toeneemt. Dit lijkt bevestigd door worden door praktijkervaring.