4.6.2 Functionele eigenschappen en levensduur

Dilatatiecapaciteit en weerstand tegen opgelegde vervorming vanuit de constructie

Afhankelijk van de uitvoeringsvariant is de bewegingscapaciteit in langsrichting (x-richting) maximaal 25 mm (+/- 12,5 mm). In dwarsrichting (y-richting) bedraagt de maximale verplaatsing 20 mm (+/- 10 mm).
Meer informatie over uitvoeringsvarianten is gegeven het standaarddetail. Zie ook par 4.6.1.
E.e.a. is gebaseerd op EEM-analyses en monitoring in de praktijk. Een samenvatting van de uitgevoerde analyses is te vinden in bijlage A van het document “Toepassing Voegloze Overgangen in A73-Zuid”

Mechanische weerstand tegen verkeersbelasting

Onder invloed van zwaar verkeer zal het pakket gemodificeerd asfalt in de loop der tijd vervormen en leiden tot spoorvorming.
Op basis van EEM-analyses en monitoring in de praktijk is gebleken dat de vervorming binnen toelaatbare grenzen blijven. Een samenvatting van de uitgevoerde analyses is te vinden in bijlage B van het document “Toepassing Voegloze Overgangen in A73-Zuid”.

Veiligheid en comfort

Er is geen voegspleet aan het wegoppervlak aanwezig. Niveauverschillen zijn ook niet aanwezig, de asfaltdeklaag wordt voegloos/ononderbroken aangebracht.
Stroefheid is goed, de overgang wordt volledig overbrugd door asfaltbeton en is dus gelijk aan de stroefheid van de deklaag.
De afwateringscapaciteit  van de voeg is dus gelijk aan de afwateringscapaciteit van het asfalt.

Geluid

Bij de Ooms-voeg is aan het oppervlak geen voegspleet of voegopening aanwezig. De asfaltdeklaag van de omliggende asfaltverharding kan/dient doorgetrokken te worden
over de Ooms-voeg. Doordat er geen onderbreking in de weg of van de wegstructuur aanwezig is, zal er aan de bovenzijde van het kunstwerk geen toename van het geluid
aanwezig zijn. Ook aan de onderzijde van het kunstwerk zal er geen geluid via de voegovergang van het integrale kunstwerk veroorzaakt worden.

Waterdichtheid

Door het ontbreken van een dilatatievoeg bij integraalkunstwerken is waterdichtheid minder van belang. De stootvloer is uitstekend beschermd door het gemodificeerde asfaltpakket.
Bij ontbreken van een trekkoppeling in de lichtste uitvoering kan, als gevolg van trekkrachten door zettingen en temperatuurvervormingen, enige vervorming ter plaatse van de stootvloeraansluiting op het dek optreden en scheuren ontstaan in de deklaag. Om dit risico te vermijden is het te adviseren om hier een zaagsnede toe te passen om waterindringing op de verbinding van stootvloer op het brugdek te voorkomen.

Ontwerplevensduur

Op basis van EEM analyses en monitoring in de praktijk wordt verwacht dat de Oomsvoeg een ontwerplevensduur van 50 jaar heeft (m.u.v. de deklaag). Vervanging vind plaats bij vervanging van de totale asfaltconstructie van de aardebaan.
In de Ooms-voeg wordt staal gebruikt bij de RVS koppeling van de stootvloer aan het brugdek en bij de thermisch verzinkte staalplaat bij de overgang stootvloer – aardebaan.  Beide hebben een hoge levensduurverwachting.

Om het ontworpen systeem in praktijk ook daadwerkelijk goed te realiseren en de ontwerplevensduur te halen is het van belang dat de materiaaleigenschappen voldoen aan de opgestelde specificaties conform bijlage C en D document “Toepassing Voegloze Overgangen in A73-Zuid”

Bijlagen

pdf 2005 Voegloze Overgangen A73 -compleet-18-07-2005