5.3.4.3 Constructieve wapening in aangrenzende betonconstructie

In een aangrenzende betonconstructie kan sprake zijn van zeer grote wapeningsconcentraties, waardoor het praktisch onmogelijk is om met een boorhamer nog gaten voor de verankering te maken. Daarnaast dienen de constructieve risico’s geanalyseerd te worden bij boorwerk, in bijzonder bij diamantboren. Beschadigen van constructieve wapening kan leiden tot bezwijken van de draagconstructie.

 

Een hoge concentratie wapening in de betonconstructie kan problemen geven.
Een hoge concentratie wapening in de betonconstructie kan problemen geven.

 

De gevolgen van het doorboren van de wapening dient onderzocht te worden als overwogen wordt gaten met een diamantboor te realiseren. In gevallen waarbij de wapening geen constructieve functie (meer) heeft is dit soms best mogelijk.

Met name bepaalde tandconstructies in brugdekken/oplegtafels kunnen kritisch zijn, waarbij de ophangwapening of voorspanning in het invloedgebied van de verankering van de voegovergang ligt (zie bijvoorbeeld onderstaand figuur). Schade door boorwerk dient voorkomen te worden. Ook een boorhamer kan schade veroorzaken die invloed kan hebben op de vermoeiingssterkte van de wapening.

 

Voorbeeld tandoplegging met kritische ophangwapening en hoge wapening dichtheid