6.2.7 Oplegsysteem

Een uitgebreide onderbouwing van het keuzeproces van oplegsystemen is opgenomen in het handboek opleggingen

Nieuwe kunstwerken

Bij het ontwerp van een nieuw kunstwerk is het belangrijk dat de hoofdingenieur rekening houdt met de eisen voor voegovergangen. Met de berekende vervormingen, rotaties en verplaatsingen wordt een geschikt oplegsysteem gekozen dat van invloed kan zijn op het aanbod mogelijk toepasbare voegovergangen. Maar ook andersom hebben de eisen voor voegovergangen mogelijk invloed op de keuze voor een type oplegsysteem. Bijvoorbeeld wanneer een voegproduct met sinusplaten nodig is om aan de eisen te voldoen. 6.2.2.5 Geluidseisen verharding

Bestaande kunstwerken

Bij bestaande kunstwerken komt het regelmatig voor dat de voegovergangen van het kunstwerk worden vervangen maar het oplegsysteem in tact blijft. In het verleden zijn er wellicht voegovergangen zonder sinusplaten toegepast terwijl de geluidseisen van tegenwoordig om een ander soort product vragen. Bij het vervangen van bestaande voegovergangen is het daarom van belang dat het bestaande oplegsysteem wordt beoordeeld, en er vooraf zeker wordt gesteld wat de optredende verplaatsingen zijn (x-, y-, z-richting). 6.2.2.5 Geluidseisen verharding

Wanneer men de oplegblokken ook gaat vervangen (vijzelbaarheid 10mm), komt er wellicht een ander oplegsysteem voor terug. Ook in dat geval behoren het oplegsysteem en de voegovergangen weer op elkaar te worden afgestemd.