4.6.2.3 Verificatie en validatie

Verificatie van de functionele prestaties vind plaats in eindige elementen model. Een samenvatting van de uitgevoerde analyses is te vinden in bijlage A en B van het document “Toepassing Voegloze Overgangen in A73-Zuid”.

Voor de realisatiefase is het van belang dat de materiaaleigenschappen uitvoerig worden getest. Zie hiervoor bijlage C en D van dit document.

Validatie heeft plaatsgevonden door monitoring in de praktijk (aangelegd in 2003-2005). Zie bijgevoegde rapportages.
Hieruit blijkt dat de kunstwerken die volledig zijn uitgevoerd volgens het standaarddetail goed functioneren. Verder blijkt dat het uitvoeren van een optionele zaagsnede in de deklaag op zichzelf leidt tot schade aan de deklaag (abrokkeling). Het uitvoeren van zaagsneden voor ooms-voegen met een trekkoppeling (capaciteit >5mm) wordt daarom niet aanbevolen en is overbodig.

Bijlagen

pdf Overzichtlijst integraalkunstwerken A50
pdf Monitoring voegloze overgangen A50 2015
pdf Monitoring voegloze overgangen A50 2013
pdf Monitoring voegloze overgangen A50 2011
pdf Monitoring voegloze overgangen A50 2005
pdf 2005 Voegloze Overgangen A73 -compleet-18-07-2005