4.3.1 Stap 1: Verzamelen gegevens object

De eerste stap in het keuzeproces is het verzamelen van relevante objectgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor het bepalen van de functionele eisen.