5.3.3.1 Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van voegovergangsystemen wordt in eerste instantie bepaald door robuustheid van het ontwerp. Dit bepaalt in principe in hoge mate de weerstand die het systeem kan leveren tegen belastingen en de gevoeligheid van het systeem voor onvolkomenheden tijdens de realisatie. De volgende aspecten spelen daarin een belangrijke rol

  • materiaalkeuze
  • robuustheid van de verankering
  • gekozen detaillering
  • toelaatbare afwijkingen (toleranties, spelingen etc)
  • verificatie en validatie d.m.v. testen en betrouwbare analysemodellen

 

Uitvoeringsongevoeligheid

Dit betreft de mate waarin het betrouwbaar functioneren van de voegovergang ongevoelig is voor uitvoeringsfouten. Een robuust ontworpen systeem is minder gevoelig voor onvolkomenheden en heeft een lager risicoprofiel. De uitvoeringsrisico’s zijn in de factsheets van de RTD1007-1 en de MKM-tool per concept/systeem aangegeven.
Uitvoeringsgevoelige oplossingen kunnen leiden tot onverwacht, eerder of vaker onderhoud. Hier ligt dus ook een relatie met het 2e RAMS-aspect: beschikbaarheid.
Hoe meer risico’s hoe lager de uitvoeringsongevoeligheid wordt gewaardeerd.

De uitvoeringsongevoeligheid heeft invloed op faalkans in periode 1 en lengte van periode 2 (zie badkuipcurve par 2.3.1)

 

Slijtvastheid

Dit betreft de mate van bestandheid tegen slijtage als gevolg van bewegingen en passerend verkeer. Minder slijtvaste oplossingen kunnen leiden tot eerder of vaker onderhoud. Hier ligt dus ook een relatie met het 2e RAMS-aspect: beschikbaarheid.

De slijtvastheid heeft invloed op de lengte van periode 2 (zie badkuipcurve par 2.3.1)

Aantastingsongevoeligheid

Dit betreft de mate van bestandheid tegen chemisch-fysische aantasting. Aantastingsgevoeligere oplossingen kunnen leiden tot eerder of vaker onderhoud. Hier ligt dus ook een relatie met het 2e RAMS-aspect: beschikbaarheid.

De aantastingsongevoeligheid heeft invloed op de lengte van periode 2 (zie badkuipcurve par 2.3.1)

 

Classificatie MKM-tool

In de MKM-tool is de betrouwbaarheid op de hierboven genoemde aspecten geclassificeerd volgens onderstaande tabel.

Tabel: classificatie betrouwbaarheid

Aspect + ++
Uitvoeringsongevoeligheid

 

Kwetsbaar ontwerp met veel uitvoeringsrisico’s en relatief hoge kans op fouten

Grotere gevolgen voor het functioneren op zowel korte als middellange en lange termijn

kwetsbaar ontwerp met diverse uitvoeringsrisico’s en relatief hoge kans op
fouten .Beperkte gevolgen voor het functioneren op de korte termijn. Grotere gevolgen voor het functioneren op de middellange en lange termijn
Robuust ontwerp met beperkte uitvoeringsrisico’s en hogere kans op fouten.

Beperkte gevolgen voor het functioneren op de korte en middellange termijn

Grotere gevolgen voor het functioneren op de lange termijn

 

Robuust ontwerp met beperkte uitvoeringsrisico’s en lage kans op fouten.

Meestal geen gevolgen voor het functioneren op de korte en middellange termijn

Beperkte gevolgen voor het functioneren op de lange termijn

Slijtvastheid Gevoelig voor slijtage
met grote gevolgen
voor het functioneren. Kan leiden tot tussentijds functieverlies. Regelmatige inspectie en onderhoud is noodzakelijk
gevoelig voor slijtage,
met beperkte
gevolgen voor het
functioneren. Levensduur slijtagegevoelige onderdelen is voldoende groot voor inpassing in de intervallen van groot onderhoud van het netwerk.
beperkt gevoelig
voor slijtage, zonder
gevolgen voor
functioneren
Niet gevoelig voor slijtage
Aantastingsongevoeligheid Gevoelig voor
aantasting met grote
gevolgen voor het
functioneren. Kan leiden tot onverwacht tussentijds functieverlies. Regelmatige inspectie en onderhoud is noodzakelijk
Gevoelig voor
aantasting, meestal met
beperkte gevolgen
voor het functioneren.
Onderhoud is noodzakelijk. Levensduur aantasting-gevoelige onderdelen is voldoende groot voor inpassing in de intervallen van groot onderhoud van het netwerk.
Lage gevoeligheid
voor aantasting, doorgaans
zonder gevolgen voor het
functioneren. Onderhoud is beperkt.
Niet gevoelig voor aantasting gedurende de ontwerplevensduur;geen onderhoud noodzakelijk

 

O