4.3.3.2 Betrouwbaarheid

Definitie: “De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval”.

 

Aspect: levensduur

De tijdsduur waarin de voeg, gegeven de (belasting)omstandigheden, betrouwbaar functioneert.

Van invloed op ontwerplevensduur zijn:

  • de mechanische weerstand tegen optredende (veranderlijke) belastingen
  • weerstand tegen slijtage (inwendig/uitwendig)
  • weerstand tegen aantasting

Of de ontwerplevensduur in de praktijk gehaald gaat worden is afhankelijk van :

  • de mate waarin of materialen voldoen aan de specificaties van het ontwerp
  • de kwaliteit van de uitvoering
  • het kwaliteit van het reguliere onderhoud (conform de instructies van de leverancier).
  • het werkelijke gebruik.

De ontwerplevensduur is mede afhankelijk van het betreffende concept en de daarin toegepaste materialen. In de RTD1007-2 zijn standaard ontwerplevensduren opgenomen en gekoppeld aan voegfamilie. In het contract kunnen afwijkende ontwerplevensduren opgenomen zijn.

In de factsheets is ervaringsinformatie opgenomen met betrekking tot de levensduur bij toepassing in autosnelwegen uitgaande van beperkt onderhoud, tenzij anders vermeld. Van concepten die in principe niet bedoeld zijn voor toepassing in auto(snel)wegen is, voor zover bekend, de levensduur bij toepassing in niet-auto(snel)wegen ook opgenomen.

 

Aspect: uitvoeringsongevoeligheid

De mate waarin het betrouwbaar functioneren van de voegovergang ongevoelig is voor uitvoeringsfouten. De uitvoeringsrisico’s zijn in de factsheets per concept aangegeven.
Dit aspect heeft primair geen invloed op het genereren van oplossingen, maar het zal vaak een belangrijk aspect zijn in de ranking van de oplossingen. Uitvoeringsgevoelige oplossingen kunnen leiden tot onverwacht, eerder of vaker onderhoud. Hier ligt dus ook een relatie met het 2e RAMS-aspect: beschikbaarheid.

 

Aspect: slijtvastheid

De mate van bestandheid tegen slijtage als gevolg van bewegingen en passerend verkeer. Dit aspect heeft primair geen invloed op het genereren van oplossingen, maar het kan een aspect zijn in de ranking. Minder slijtvaste oplossingen kunnen leiden tot eerder of vaker onderhoud. Hier ligt dus ook een relatie met het 2e RAMS-aspect: beschikbaarheid.

 

Voorbeeld slijtage
Voorbeeld slijtage

 

Aspect: aantastingsongevoeligheid

De mate van bestandheid tegen chemisch-fysische aantasting. Dit aspect heeft primair geen invloed op het genereren van oplossingen, maar het kan een aspect zijn in de ranking. Aantastingsgevoeligere oplossingen kunnen leiden tot eerder of vaker onderhoud. Hier ligt dus ook een relatie met het 2e RAMS-aspect: beschikbaarheid.