6.7.7 Hulpbruggen

Doorgaans zal het meeste onderhoud aan de bovenzijde van de voegovergang worden uitgevoerd. Het uitvoeren van voegovergangen gaat in principe altijd gepaard met verkeersmaatregelen. Onderhoud aan voegovergangen dient met een geringe verkeershinder en dus binnen de werkbare uren (WBU) zoals deze op een traject gelden uitgevoerd te worden. In het onderhoudscontract zijn de werkbare uren opgenomen.
Als de onderhoudswerkzaamheden niet in 1 WBU nacht kunnen worden uitgevoerd, dan kunnen de werkzaamheden over meerdere WBU nachten worden verdeeld. Wij in de tussenliggende periode de voegovergang door verkeer direct kan worden bereden.

Het vervangen van voegovergangen is in de meeste gevallen niet mogelijk binnen de WBU. Vervanging dient dan plaats te vinden in een al dan niet aaneengesloten of gefaseerde stremming buiten de WBU. Is dat in een bepaald geval absoluut geen optie dan kunnen ook tijdelijke werkbruggen worden ingezet.

 

Hulpbrug op het wegdek (werkdek);

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met marktpartijen het “werkdek” ontwikkeld. Het werkdek wordt op de verhading geplaatst en bestaat uit, in rijrichting gezien, 3 onderdelen: oprijplaat (onder helling), demontabele overbruggingsplaat en een afrijplaat (onder helling). Met het toepassen van het werkdek kan de aannemer in minder intensieve periodes de overbruggingsplaat tijdelijk demonteren en kunnen de werkzaamheden worden hervat.

Een nadeel van het werkdek is inmiddels (jaren na de introductie) wel gebleken aangezien het hulpmiddel nauwelijks wordt ingezet. Het werkdek is namelijk ontworpen voor een snelheid van 70 km/uur, en betekent dat de aannemer als gevolg van de snelheidsreductie even goed met “hindereenheden” te maken krijgt. En deze hindereenheden vormen een belangrijk element in de bekende EMVI-score bij geïntegreerde contracten. In praktijk is dit werkdek wel enkele malen toegepast bij calamiteiten aan voegovergangen waarbij direct herstel niet mogelijk bleek.

Het ontwerp van de hulpbrug is vrijgegeven om de marktpartijen geen onnodige kosten in het ontwerp van een aantoonbaar veilig werkdek te laten maken.

Hulpbrug RWS

 

 

 

 

 

 

Statische Berechnung

Tekening werkdek G01 perspektive

Tekening werkdek 06-1282-03-0 A

 

Hulpbrug in het wegdek:

In het geval dat een (meervoudige) voegovergang compleet vervangen dient te worden is het mogelijk een ingelegde hulpbrug toe te passen. Deze hulpbrug kenmerkt zich doordat deze na gereedkomen van het sloopwerk van de bestaande voegovergang kan worden geplaatst waarna het reguliere verkeer weer doorgang heeft. In een navolgend tijdsvenster kan de hulpbrug worden verwijderd waarna de nieuwe voegovergang ingebouwd kan worden. In 2005 is deze hulpbrug succesvol ingezet bij een project waarbij lamelvoegovergangen werden vervangen door uitkragende vingervoegovergangen waarbij de werkzaamheden verdeeld zijn over 2 weekenden.

Hulpbrug Maurer Sohne

De Duitse leverancier van voegovergangen en opleggingen, Maurer Sohne, heeft een eigen “Modular Bridging System” ontwikkeld. Informatie hierover kan bij de leverancier worden opgevraagd.