6.7.13 Hulpbruggen

Het vervangen of modificeren van bestaande voegovergangen wordt veelal beperkt door (maatschappelijke) druk om geen verkeershinder te veroorzaken. Met name in het Rijkswegennet zijn afsluitingen van de weg een uitzondering. Het vervangen of aanpassen van voegovergangen vraagt echter om voldoende aaneengesloten, werkbare uren. Om deze reden heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met marktpartijen het “werkdek” ontwikkeld. Met het toepassen van het werkdek kan de aannemer in minder intensieve periodes de tijdelijke “hulpbrug” demonteren en kunnen de werkzaamheden worden hervat. Het ontwerp van de hulpbrug is vrijgegeven om de marktpartijen geen onnodige kosten in het ontwerp van een aantoonbaar veilig werkdek te laten maken.

 

Hulpbrug RWS

 

 

 

 

 

 

Ontwerpdocumenten

Statische Berechnung

Tekening werkdek G01 perspektive

Tekening werkdek 06-1282-03-0 A

 

Nadeel van het werkdek

Een nadeel van het werkdek is inmiddels (jaren na de introductie) wel gebleken aangezien het hulpmiddel nauwelijks wordt ingezet. Het werkdek is namelijk ontworpen voor een snelheid van 70 km/uur, en betekent dat de aannemer als gevolg van de snelheidsreductie even goed met “hindereenheden” te maken krijgt. En deze hindereenheden vormen een belangrijk element in de bekende EMVI-score bij geïntegreerde contracten.

 

Hulpbrug Maurer Sohne

De Duitse leverancier van voegovergangen en opleggingen, Maurer Sohne, heeft een eigen “Modular Bridging System” ontwikkeld. Informatie hierover kan bij de leverancier worden opgevraagd.