6.5.2 Productie (NEN-EN1090)

NEN-EN 1090

Voor voegovergangen is er geen Europese geharmoniseerde norm voor het totale systeem 2.1 Overzicht (vigerende) regelgeving. Een dergelijke norm is er wel voor staalconstructies, namelijk NEN-EN1090. Enkele voegconcepten maken gebruik van een staalconstructie dat een belangrijk onderdeel vormt van het systeem. In een informatief document van CEN – feitelijk een uitsluitingenlijst – worden voegovergangen benoemd als 1 van de onderdelen die niet tot de scope van NEN-EN1090 behoort. Het toepassing verklaren van de NEN-EN-1090 serie voor constructies die formeel niet onder NEN-EN-1090 vallen is een goed alternatief als er voor de betreffende constructie geen (geharmoniseerde) normen beschikbaar zijn. Met de aanvullende eisen uit de NEN-EN-1090 serie wordt zo een breed scala aan onderwerpen afgedekt die anders tot discussie zouden kunnen leiden.

De RTD1007-2 stelt dat staalconstructies vervaardigd dienen te zijn volgens EN 1090-2 en de aanvullende eisen in de ROK par 7.20. Voor delen die de verkeersbelasting dragen geldt uitvoeringsklasse 3 (EXC3); voor overige delen, zoals de delen ter plaatse inspectiepaden en afwateringsgoten, geldt uitvoeringsklasse 2 (EXC2). De bedrijven welke de laswerkzaamheden in de fabriek en op locatie verzorgen dienen hiervoor gecertificeerd te zijn. Een kwaliteitsplan conform EN 1090-2 wordt verlangd en hierin dienen werkinstructies en een keuringsplan te zijn opgenomen. Voor enkele voegconcepten is expliciet in de DoP en/of in de Vrijgavebrief van Rijkswaterstaat opgenomen dat voor de bouwplaatsverbinding geldt: EXC2 volstaat voor niet direct (frequent) belaste delen, als de positie van de bouwplaatsverbinding zodanig is dat deze niet in de rijsporen liggen (+/-0,50 m uit het hart van het rijspoor van een gecentreerd vrachtvoertuig). Conform RTD1007-2 par. 7.5 dienen constructieve bouwplaatsverbindingen te allen tijde 100% onderzocht te worden volgens de eisen van EN 1090-2 §12.4 en aanvullingen in de ROK §7.20.

 

Aandachtspunten t.a.v. NEN-EN 1090

  1. Communicatie toleranties naar fabriek en montage (Bijlage B in de NEN-EN-1090-2);
  2. Registratie van uitgevoerde controles op maatvoering;
  3. 100% visuele controle is verplicht volgens de norm en moet uitgevoerd en vastgelegd worden door gekwalificeerd personeel;
  4. Bedenk of tabel 24 voldoende zekerheid bied voor de toepassing bij voegovergangen;
  5. Houd rekening met de wachttijden uit tabel 23 voordat NDO onderzoek kan worden uitgevoerd;
  6. Vastleggen executieklasse op tekeningen;
  7. Check geldigheid van de certificaten van de lassers / lasrobot;
  8. Controle op ontwerp en berekeningen standaard opnemen in ITP (Inspectie en Testplan)