4.1.2.1 kritieke punten

Functioneel aspect Kritiek punt Criterium Fase
Dilatatiecapaciteit Geen contact tussen randprofielen/sinusplaten Voldoende ruimte/speling om alle vervormingen op te nemen; juiste afstelling Ontwerp
UitvoeringBeheer
Weerstand bieden tegen verkeersbelasting Krachtsinleiding wiel naar voegovergang (stootbelasting) Geen permanent hoogteverschil tussen beide zijden van de voegovergang (<3mm).

Geen grote spoorvorming aangrenzend asfalt (<9mm)

Uitvoering/Beheer
Voorspanning in voorspanbouten sinusplaten Aandraaimoment conform kwalificatie

Vlakke aansluiting contactoppervlakken

Juiste voorspankracht (juiste smering en uitloop tapgat, geen verontreinigingen).

Uitvoering
Krachtsoverdracht staalconstructie naar voegbalken Randprofiel volledig gesteund/ondergoten, geen spleten e.d.
Geen uitkragend randprofiel
Uitvoering
Krachtsoverdracht voegbalken naar ondergrond Krachtsafdracht gewaarborgd: voldoende ankers, ankers voldoende verankerings-lengte, geen lijmfouten, voldoende hechting Uitvoering
Hoogte voegbalk Voegbalk niet lager of hoger dan toegestaan Ontwerp
Weerstand bieden tegen interne krachten Afstand tussen randprofielen/sinusplaten Geen opspankrachten door contact tussen randprofielen/sinusplaten Beheer
Gebruiksveiligheid en comfort Stroefheid in bochten (<350m) Behoud voldoende textuur, SRT > 45. Sinusplaten voorzien van fijnmazige profilering van min 1,2 mm Beheer
Voegopening niet groter dan toegestaan Niet groter dan volgens RTD1007-2 art 5.3.1

In fietspaden geen sinusplaten toepassen maar een sleepplaat.

Ontwerp

Beheer

Beperken Geluidemissie Hoogteverschillen tussen voegovergang en aangrenzend asfalt Vlakke overgang, niet groter dan volgens ontwerp (<3 mm volgens RTD) Uitvoering

Beheer

Waterdichtheid

 

 

Passing afdichtingsprofiel in randprofiel Juiste passing, onderdelen binnen gespecificeerde toleranties detailtekening

Corrosiebescherming intact en conform specificaties

Uitvoering

 

Achterloopsheid randprofiel/ voegbalk

 

Beperking scheurvorming door (verhinderde) krimp/warmteontwikkeling

Geen watervoerende naden/scheuren

Uitvoering

 

Detaillering ter plaatse van goten/schampkant Knikken in rand/afdichting beperkt houden (conform test, bij voorkeur <30 gr, max <45 graden ), uitvoering volgens gevalideerd ontwerp.
Geen lassen in het werk uitvoeren door vooraf goed inmeten
Ontwerp

Uitvoering

Vast onderhoud (reiniging) Minimaal 1x per jaar reinigen, bij voorkeur in voorjaar. Beheer