5.3.4.5 Beschikbare inbouwruimte

De werkelijke afmetingen van de aangrenzende constructie zijn van belang om te kunnen toetsen of de voegovergang wel in te passen is. Daarbij spelen een rol:

  • de aanwezigheid en afmetingen van een voegsparing in het rijdek en landhoofd
  • de asfaltdikte aangrenzend op de voegovergang i.r.t de verankering en inbouwhoogte van de voegovergang indien geen sparing aanwezig is.
  • de breedte van de bovenzijde van de grondkerende wand van een landhoofd i.r.t de verankeringsconfiguratie (zie figuur hieronder)

 

Twee voorbeelden van maatvoering van grondkerende wanden
Twee voorbeelden van maatvoering van grondkerende wanden