5.4 Bij aanbestedingen

Bij aanbesteding wordt er van marktpartijen verlangd dat zij -met beperkte inspanningen- een aanbieding kunnen maken voor het project.

Er zijn diverse contractvormen mogelijk. Bij traditionele bestekken is de oplossing reeds door de opdrachtgever geselecteerd en kan eenvoudig weg een aanbieding worden gemaakt op basis van het besteksontwerp. In geval van het ontbreken van een definitief ontwerp ontbreekt het veelal aan inzicht om tot de juiste keuze te komen. Dit is vooral bij DBFM en D&C-contracten het geval. Voor marktpartijen is het in de tenderfase ten aanzien van voegovergangen veelal voldoende om op basis van de functionele eisen en project- / kunstwerkspecifieke randvoorwaarden een passend budget te bepalen. Uitzonderingen: aanbestedingen waarbij op basis van EMVI-criteria een fictieve waarde wordt toegekend, bijvoorbeeld bij optimalisaties op basis van LCC of duurzaamheid. Het bepalen van een passend budget blijkt niet altijd eenvoudig, zo leert de praktijk.

Aspecten uit de inkoopchecklist kunnen als basis gehanteerd worden om  te komen tot een uitvraag / overzicht t.b.v. het bepalen van een passend budget