4.2.2.1 Kritieke punten

Functioneel aspect Kritiek punt Criterium Fase
Dilatatiecapaciteit Contact tussen vingers Geen contact. Voldoende (reserve) dilatatiecapaciteit (SLS->ULS). Dwarsgeleiding oplegsysteem toegepast; beperkte speling

Juiste afstelling

Ontwerp

 

Uitvoering

Weerstand bieden tegen verkeersbelasting Krachtsinleiding wiel naar voegovergang Geen permanent hoogteverschil tussen beide zijden van de voegovergang (voegovergang zuiver horizontaal ingebouwd).
Geen aanrijdbelasting op vingerplaat door hoogteverschillen met aangrenzende constructie (overgangsstrip toepassen)
Geen grote spoorvorming aangrenzend asfalt (<5mm)
Ontwerp

 

Uitvoering

 

Beheer

Voorspanning in voorspanbouten vingerplaten Vlakke passing aansluiting contactoppervlakken (gefreesd, geen vervuiling)
Juiste voorspankracht (juiste smering en uitloop tapgat, geen verontreinigingen, aandraaimoment conform kwalificatie.
Uitvoering
Afsluiting vingerplaat op onderbouw Waterdichte afwerking naden en gaten Uitvoering
Krachtsoverdracht staalconstructie -voegbalk Stalen onderbouw volledig ondergoten, geen spleten/holtes e.d. Methode vooraf kwalificeren en uitvoeren conform kwalificatie Uitvoering
Krachtsoverdracht voegbalk- ondergrond Krachtsafdracht gewaarborgd: voldoende ankers, ankers voldoende verankeringslengte, geen lijmfouten, voldoende hechting Uitvoering
Aantasting vasthoudconstructie
(c2.2)
(Behoud) juiste voorspanning. Maatregelen tegen aantasting aanwezig (afschermkappen, afdruipvoorziening, vetbuffer corrosiebescherming).
Geen putcorrosie in veren en consoles
Ontwerp

Beheer

Weerstand bieden tegen interne krachten

Slijtage oplegpunten vingers
(c2.2)
(Behoud) juiste voorspanning bij slijtage glijdnokken; voldoende buffercapaciteit in vasthoudconstructie
Geen staal op staal contact (bij kunststof glijdnokken op RVS)
Hoogteverschil tussen vingers <3mm (bij staal op staal contact volgens oudere types)
Ontwerp

 

 

Beheer

Gebruiksveiligheid en comfort  Spleetbreedte tussen vingers In rijbaan: spleten kleiner dan 65x220mm en 45x350mm bij maximale opening in iedere willekeurige hoek tussen +/-20 graden t.o.v. de rijrichting (in fietspaden kleiner dan 20x120mm).
Geen afgebroken vingers
Ontwerp

Beheer

Stroefheid (in bochten) Slijtlaag of profilering aanwezig (ook op vingers) Ontwerp
Beheer
Hoogteverschillen tussen voegovergang en aangrenzend asfalt Overgangstrip toepassen
Hoogteverschil niet groter dan volgens ontwerp (<9 mm volgens RTD)
Uitvoering

Beheer

Beperken Geluidemissie Hoogteverschillen tussen voegovergang en aangrenzend asfalt Vlakke overgang, niet groter dan volgens ontwerp (<3 mm volgens RTD) Uitvoering & Beheer
Waterdichtheid Bevestiging gootslab Juiste passing
Corrosiewering intact/corrosie beperkt
Uitvoering
Beheer
Achterloopsheid  voegbalk

 

Beperking scheurvorming door (verhinderde) krimp/warmteontwikkeling;
Geen watervoerende naden/scheuren
Uitvoering

Beheer

HWA gootslab Juiste detaillering HWA (zand/vuilvang, doorspuitvoorziening, toegankelijkheid, aansluiting afvoer)
Geen verstopping; tijdig periodieke (jaarlijkse) reiniging uitvoeren
Ontwerp
Uitvoering
Beheer