4.3.1 Kenmerken en toepassingsgebied

Algemene beschrijving

De voegovergangfamilie “Mattenvoegen” bestaan uit diverse voegovergangconcepten, met als kenmerk de aanwezigheid van een flexibele rubber mat die de voegbewegingen door verlenging en verkorting opneemt en de verkeersbelasting draagt. Bij alle bewegingen ontstaan interne opspankrachten uit de vervormingen. Bij het ontwerp van de aansluitingen met de hoofdconstructies moet daarmee rekening worden gehouden.

Bij alle types is getracht de verticale stijfheid en sterkte maximaal te houden en tegelijkertijd de horizontale stijfheid te reduceren zonder inbreuk te doen aan de horizontale sterkte van de voeg. De horizontale bewegingsvrijheid resulteert in horizontale reactiekrachten die bij mattenvoegen voor de verankering bepalend kunnen zijn.

Het betreft familie 3 uit de RTD1007-1 Meerkeuzematrix voegovergangen (MKM). De concepten onderscheiden zich van elkaar door bepaalde kenmerken en worden in de volgende paragrafen verder behandeld.

De rubber mattenvoegen worden geprefabriceerd. Afhankelijk van het type bestaat de mat uit 1 geheel of uit secties van 1-2 meter die aan elkaar gelijmd worden. De mat wordt gezien als een vervangbaar onderdeel met een ontwerplevensduur van circa 15-25 jaar, afhankelijk van de verkeersintensiteit.  Het zal doorgaans gewenst zijn om onderhoud aan en vervanging van voegovergangen synchroon te laten lopen aan de vervanging van de wegverharding. Asfaltdeklagen hebben rijbaanbreed doorgaans een levensduur van 10 tot 20 jaar. Voor mattenvoegen betekent dit deze 1 of 2 keer de levensduur van de deklaag mee kunnen gaan.

Diverse mattenvoeg concepten (familie 3)

 

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied zijn zowel bestaande als nieuwe verkeersbruggen, zowel in staal als beton. De matten hebben doorgaans een dilatatiecapaciteit tot circa 150 mm maar er bestaan ook types met een hogere capaciteit tot circa 350mm. Daarmee zijn ze geschikt voor middelgrote bruggen. Mattenvoegen zijn niet geschikt voor alle verkeerscategorieën. Uit praktijk blijkt dat mattenvoegen in auto(snel)wegen door vermoeiing en slijtage niet de vereiste ontwerplevensduur en betrouwbaarheid i.r.t de verkeersdragende functie hebben.  Daarnaast blijken de meeste mattenvoegen door diverse oorzaken niet duurzaam betrouwbaar waterdicht te zijn.  In de RTD1007-2 is toepassing in het hoofdwegennet uitgesloten . Toepassing beperkt zich daarmee tot kunstwerken in wegen met een lagere vrachtverkeersintensiteit (verkeerscategorie 3 en 4). Hiervoor kan het, afhankelijk van het type een economische oplossing zijn die relatief snel te vervangen is. Kunstwerken met scheve kruisingshoeken zijn ook minder geschikt voor toepassing van mattenvoeg door de grote weerstand die mattenvoegen leveren bij voegbewegingen evenwijdig aan de voegas. Kunstwerken met grote verticale voegbewegingen zijn ook minder geschikt omdat de matten in combinatie met verkeersbelasting maar een zeer beperkte capaciteit hebben in die richting en al gauw de neiging hebben te gaan klapperen.

 

Overzicht typen mattenvoegen

De volgende mattenvoegen worden in de Meerkeuzematrix onderscheiden:

Nr. Familie Concept (type)
Nr. Omschrijving
3.  Mattenvoegen (mat joints) 3.1 Gewapende mattenvoegen
    3.2 Geperforeerde voegen
    3.3 Gewelfde voegen