4.3.2.1 Kritieke punten

Functioneel aspect Kritiek punt Criterium Fase
Dilatatiecapaciteit Geen voorinstelling mogelijk Voldoende overcapaciteit t.b.v. hogere dan wel lagere constructietemperatuur Ontwerp
Weerstand bieden tegen verkeersbelasting Krachtsinleiding wiel naar voegovergang (stootbelasting) Geen permanent hoogteverschil tussen beide zijden van de voegovergang (<3mm).
Geen grote spoorvorming aangrenzend asfalt
Uitvoering
Beheer
Voorspanning mat op ondergrond Voldoende voorspanning in ankers blijvend aanwezig Uitvoering
Beheer
Passing randprofiel-mat  (type 3.2) Geen speling russen randprofiel en stalen basis; mat en randprofiel binnen toleranties gefabriceerd Fabricage
Weerstand bieden tegen interne krachten Voorspanning mat op ondergrond Voldoende voorspanning blijvend aanwezig Beheer
Gebruiksveiligheid en comfort Hoogteverschillen tussen voegovergang en aangrenzend asfalt Niet groter dan volgens ontwerp (<9 mm volgens RTD) Beheer
Stroefheid Rijoppervlak Geen slijtage rubber Beheer
Beperken Geluidemissie Voorspanning mat op ondergrond Voldoende voorspanning in ankers blijvend aanwezig Beheer
Hoogteverschillen tussen voegovergang en aangrenzend asfalt Vlakke overgang, niet groter dan volgens ontwerp (<3 mm volgens RTD) Uitvoering
Beheer
Waterdichtheid Voorspanning mat op ondergrond Voldoende voorspanning in ankers blijvend aanwezig.
Vlakheid ondergrond i.vm. passing
Uitvoering
Beheer
Waterdichtheid mat Geen scheuren/perforaties in mat en afdichtingsslab
Stuiknaden juist verlijmd
Afdichting boutengaten intact
UItvoering
Beheer