6.2.2.1 Inleiding raakvlak

De verharding op een kunstwerk dient aan tal van functionele eisen te voldoen. In relatie tot de voegovergangen zijn de volgende aspecten te onderscheiden:

  • de dikte van de verharding is van invloed op de geometrie van de voegovergang (en het krachtenspel in de constructie)
  • aan de hoogteaansluiting tussen de verharding en de voegovergang worden eisen gesteld die gerelateerd zijn aan het rijcomfort en het gedrag van materialen & constructie
  • aan de waterdichtheid worden conform RTD1009 eisen gesteld die invloed hebben op de aansluiting van de verharding en de voegovergang
  • de geluidseisen voor de voegovergangen is gekoppeld aan de geluidsprestaties van het wegdek
  • de afwatering op het kunstwerk (veelal door een goot in de verharding) mag niet worden belemmerd door de geometrie van de voegovergang

De verschillende raakvlakken worden hierna behandeld.