6.8.1 Inleiding

Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt van de opdrachtnemer verlangd dat deze erop toeziet dat de vereiste kwaliteit wordt behaald. Met het uitvoeren van keuringen worden de verschillende werkzaamheden getoetst aan de vereiste prestaties. Bij de aanleg van voegovergangen zijn er veel keuringen denkbaar. Een groot deel daarvan gaat doorgaans automatisch door het vakmanschap van de voegleverancier. Een belangrijke selectie aan keuringen zal in een keuringsrapport worden bijgehouden.

Bij contracten op basis van UAV-GC (Geïntegreerde contracten) worden er meer taken bij de markt ondergebracht. Met toepassing van Systems Engineering worden eisen vooraf geverifieerd, en na uitvoering met behulp van de keuringen gevalideerd. De keuringen zijn in dit geval noodzakelijk om aan te tonen dat er aan de eisen wordt voldaan.

Op het moment dat de leverancier voor een specifiek voegovergangsysteem in bezit is van een Landelijke Vrijgavebrief dient per object nog wel te worden geverifieerd:

  • of voldaan wordt aan aanvullende/afwijkende projectspecifieke eisen;
  • of de waardes zoals opgenomen in de Prestatieverklaring (DoP) niet worden overschreden;
  • of de uitvoering conform het ontwerp is gerealiseerd volgens het door de leverancier opgestelde keuringsplan.

 

In een keuringsplan is het van belang dat de per keuringsaspect minimaal onderstaande zaken worden vastgesteld;

  • O.b.v. welke eis / document / waarden het aspect gekeurd dient te worden;
  • Frequentie van de keuring;
  • Welke moment de keuring uitgevoerd dient te worden;
  • Welke document als bewijsdocument fungeert;
  • Wie de keuring uitvoert;
  • Of het bewijsdocument onderdeel uitmaakt van het opleverdossier.

De uitvoering op de bouwplaats dient volgens de RTD1007-2 door de leverancier, of een door de leverancier aangewezen vertegenwoordiger, te worden geïnspecteerd en goedgekeurd.