6.8.1 Inleiding

Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt van de opdrachtnemer verlangd dat deze erop toeziet dat de vereiste kwaliteit wordt behaald. Met het uitvoeren van keuringen worden de verschillende werkzaamheden getoetst aan de vereiste prestaties. Bij de aanleg van voegovergangen zijn er veel keuringen denkbaar. Een groot deel daarvan gaat doorgaans automatisch door het vakmanschap van de voegleverancier. Een belangrijke selectie aan keuringen zal in een keuringsrapport worden bijgehouden.

Bij contracten op basis van UAV-GC (Geïntegreerde contracten) worden er meer taken bij de markt ondergebracht. Met toepassing van Systems Engineering worden eisen vooraf geverifieerd, en na uitvoering met behulp van de keuringen gevalideerd. De keuringen zijn in dit geval noodzakelijk om aan te tonen dat er aan de eisen wordt voldaan.

In RTD1007-2 (of NBD00400) worden voor voegovergangen enorm veel eisen beschreven, zowel impliciet als expliciet. Een opsomming van min of meer vanzelfsprekende keuringen wordt in de navolgende hoofdstukken weergegeven.