4.1.5 Randprofielen verankerd met voorspanankers (concept 1.3)

Principe

 

Door CIPEC/Freysinnet zijn aluminium randprofielen ontwikkeld die met relatief lange boutankers worden voorgespannen tegen een betonnen randbalk. Ze zijn in Nederland nog weinig toegepast en er is dus weinig ervaring mee opgedaan.
Het systeem wordt veelvuldig toegepast in Frankrijk en bestaat al lang. Het aluminium randprofiel is in principe niet onderhevig aan corrosie, hetgeen een groot pluspunt is. Of het aluminium ook langdurig bestand is tegen verkeersbelasting is de vraag. In principe is het aluminium randprofiel vervangbaar, maar verschillen in maatvoering door fabricagetoleranties kunnen mogelijk een probleem zijn in de praktijk.

Aansluiting

Voor zover bekend worden deze voegen uitsluitend bij betonnen kunstwerken toegepast. Er zijn geen details van aansluitingen op stalen rijdekken bekend. Vermoedelijk worden in Frankrijk doorgaans staal-betonbruggen toegepast waarbij ter plaatse van einddwarsdragers een voldoende dikke rijvloer aanwezig is voor het aanbrengen van het voegsysteem.

 

Varianten

Er zijn diverse varianten van dit systeem.

1.3a1 : nieuwbouwmodel, met recht randprofiel, bandprofiel afdichting en verticale boutankers (1.3a1)

Dit lijkt een robuust eenvoudig ontwerp. Een levensduur van 40 jaar lijkt haalbaar in autosnelwegen. Het afdichtingsprofiel is eenvoudig uit te wisselen.
Aantasting van de ankers op lange termijn door indringend water en dooizouten is niet uit te sluiten. Randprofiel en ankerstangen zouden uitwisselbaar moeten zijn, de verankeringschotels zijn dat niet.
Daarmee lijkt dit concept in principe te kunnen voldoen aan de eisen in de ROK m.b.t. hergebruik van de verankering/ vervanging zonder sloopwerk

1.3a2 : nieuwbouwmodel, met zaagtandvormig randprofiel, compressieprofiel afdichting en verticale boutankers (1.3a2)

Dit lijkt een robuust eenvoudig ontwerp. Een levensduur van 40 jaar lijkt haalbaar in autosnelwegen. Het afdichtingsprofiel lijkt niet waterdicht en meer als een vuilafdichting te functioneren. Deze is niet eenvoudig uit te wisselen, hiervoor dienen de aluminium randprofiel losgemaakt te worden, wat een risico kan zijn voor de waterdichte aansluiting indien deze opnieuw worden bevestigd. Voor de waterdichting lijkt een aanvullende gootslab noodzakelijk op de flanken van de dilatatievoeg. Aantasting van de ankers op lange termijn door indringend water en dooizouten is niet uit te sluiten. Vastroesten van het anker in de ankerschotel dient voorkomen te worden. Randprofiel en ankerstangen zouden uitwisselbaar moeten zijn, de verankeringschotels zijn dat niet.  Daarmee lijkt dit concept in principe te kunnen voldoen aan de eisen in de ROK m.b.t. hergebruik van de verankering/ vervanging zonder sloopwerk

1.3b1:  renovatiemodel ,met recht randprofiel, bandprofiel afdichting en horizontale boutankers (1.3b1)

Dit lijkt een kwetsbaar concept. Het randprofiel wordt horizontaal voorgespannen in een slanke randbalk die licht verankerd is middels wapeningstekken. Het afdichtingsprofiel is eenvoudig uit te wisselen.

  • In de relatief dunne voegbalken zullen door de voorspanning trekspanningen optreden die onder invloed van verkeersbelasting mogelijk aanleiding kunnen zijn voor scheurvorming/vermoeiing.
  • Door kruipeffecten in de dunne mortelbalk kan de voorspanning mogelijk ook (deels) verloren gaan,
  • Het lijkt ook van groot belang dat de randprofielen verticaal blijvend goed ondersteund worden door de mortel van de randbalken. De randprofielen zijn vrij smal en bij onvoldoende ondersteuning kan er mogelijk schade optreden. Een uitkragend randprofiel is daarmee uitgesloten, wat betekent dat de spleetbreedte van de voeg 1:1 de onderliggende dilatatie zal moeten volgen.
  • De krachtafdracht van de voorgespannen randbalk naar lichte ankers is onzeker, mogelijk kan zich op het grensvlak schade ontwikkelen door de voorspanning en stoten van verkeersbelasting

Het systeem wordt niet geschikt geacht voor verkeerscategorieën 1 en 2 en een ontwerplevensduur van 40 jaar conform de RTD1007-2.

Bijlagen

pdf C1.3 CIPEC Catalogus
pdf C1.3 CIPEC Expansion Joints brochure
pdf C1.3 CIPEC Duurzaamheid randprofiel
pdf Freyssinet CIPEC