4.2.2.2 Aandachtspunten bij toepassing

Toepassing in fietspaden

In fietspaden kan de toepassing van vingerplaten een probleem opleveren als de spleet te lang wordt waardoor een wiel kan wegzakken. Dit probleem treed al op vanaf een spleetlengte (gemeten in de rijrichting) van 120 mm. Een maatregel is het toepassen van een sleepplaat op de vingerplaat.

Detaillering hemelwaterafvoersysteem

Vingervoegen hebben voor de waterdichtheid een gootslab met een afvoer. Om de gootslab en afvoer periodiek eenvoudig te kunnen reinigen dienen in de schampkanten aan de hoge zijde doorspuitpunten te zijn opgenomen. De afvoerpunten aan de lage zijde dienen ook toegankelijk. Het eenvoudigst is om de afvoer aan de buitenzijde van het kunstwerk aan te brengen in de vorm van een opvangbak met vuilvangrooster en daarop aangesloten standpijp. Aandachtspunt daarbij is wel de veilige toegang en de daarbij horende detaillering van het leuningwerk. Is plaatsing aan de buitenzijde architectonisch niet gewenst dan dient de afvoer aan de binnenzijde in de schampkant te worden gerealiseerd. Ook hierbij is de toegang een aandachtspunt. Het demonteren van afdekkappen is een mogelijkheid maar kan een belemmerend werking hebben in de praktijk. Het toepassen van toegangsluiken aan beide zijden van de voegovergang is een eenvoudige maatregel om de toegang te verbeteren. Onderstaand een voorbeeld.

 

 

Bijlagen