4.3.2.7 Waterdichtheid

Functionele eis:  “Water keren en afvoeren”.

Hieronder wordt verstaan: het vermogen van de voegovergang om water te keren c.q. af te voeren om daarmee gevolgschaden aan onderliggende constructies te voorkomen. In principe dienen alle voegovergangen te voldoen aan de minimum eisen. In principe zal waterdichtheid altijd vereist zijn omdat de onderliggende constructie (landhoofd of pijler) en de daarom aanwezige opleggingen altijd op de lange termijn gevoelig zijn voor schade door vocht en dooizouten.

Onderscheid kan alleen kwalitatief nog gemaakt (de mate waarin waterdichtheid duurzaam zal zijn). Dit aspect zal daarom niet bepalend zijn of een oplossing afvalt of doorgaat in de trade-off, maar het kan wel meegenomen worden in de ranking.

 

Voorbeelden van functiefalen m.b.t. waterdichtheid
Voorbeelden van functiefalen m.b.t. waterdichtheid