7.5.2.1 Nosing Joints

Aanbevelingen voor klein (vast preventief) onderhoud.
Advies: Onderhoud van voegovergangen met sinusprofielen uit laten voeren door de leverancier.

 

Tabel 7.5.2.1 a       Klein onderhoud Nosing Joints

Onderdeel/detail Klein onderhoud Opmerkingen
Raakvlak overgangsbalk – randprofiel en overgangsbalk – wegverharding Opheffen niveauverschillen > 5mm Vanwege veiligheid in gebruik en kans op geluidoverlast.
Afdichtingsrubber Reinigen: verwijderen vervuiling. Na winterse perioden voor warme periodes omdat constructies dan uitzetten en voegopeningen nauwer worden.
Sinusprofiel Controleren en naspannen voorspanbouten. Constructies met korte bouten herbergen het risico van lostrillen van bouten.

Werkzaamheden laten uitvoeren door leverancier.

Slijtlaag Slijtlaag op sinusprofiel (indien aanwezig) lokaal bijwerken. Vooral in kader van veiligheid (stroefheid).
Randprofiel Reinigen en plaatselijk herstel conservering. Maatregelen aan de sponningzijde zijn vooral noodzakelijk om corrosie in de klauwprofielen te voorkomen.

Uitvoering mogelijk na verwijderen van voegprofiel. Na conservering voegprofiel opnieuw aanbrengen of vervangen.

Stalen onderdelen/ lassen Scheuren buiten rijstrook voor zwaar verkeer herstellen. Bij scheuren in rijstrook voor zwaar verkeer is spoedige interventie noodzakelijk.
Verankering In geval van verankering sinusplaten: controleren en naspannen voorspanbouten. Overig falen van de verankering van stalen onderdelen is te beschouwen als groot onderhoud.
Rooster

(Rijrooster/ladderijzer)

Plaatselijk herstel conservering. Herstel conservering op niet bereden plekken (meestal aan de lage zijde met verhoogde kans op aantasting door dooizouten in combinatie met vuil.
Roostervulling en voegovergangbalken beton/kunsthars Herstel kleinschalige betonschade. Herstel uitgereden plekken scheuren en rafeling.
Conservering Reinigen en lokaal bijwerken. Op niet bereden plekken.