4.1.6 Onverankerde nosing joints (concept 1.4)

Het zal niet altijd mogelijk zijn om ankers toe te passen als de onderliggende betonconstuctie niet geschikt is om ankers (achteraf) in aan te brengen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zwaar gewapende (tand)constructies. Indien in verband met de grootte van de voegbewegingen gekozen moet worden voor een nosing joint, dan kan een onverankerde voegovergang gekozen worden.

Ook in situaties waarbij sprake is van geringe asfaltdikte (circa 60 mm) kan dit concept een oplossing zijn. Het concept is ook geschikt voor stalen brugdekken.

Er zijn in hoofdlijn twee concepten in de markt

  • Stripverankering, concept 1.4a
  • Deuvelverankering, concept 1.4b