5.3.4 Stap 4: Raakvlakeisen

Naast een toetsing op de functie-eisen en RAMS-eisen zullen de oplossingen ook getoetst moeten worden op de raakvlakken met de (fysieke) omgeving. Bij nieuwbouw is in geval van een integraal ontwerpproces de omgeving nog maakbaar. Deze is immers nog niet gerealiseerd en eventuele raakvlakken kunnen opgelost worden. In bestaande situaties (vervanging) ligt dat anders. We zullen dan goed moeten kijken naar de aangrenzende constructie en de risico’s analyseren.