4.3.2.3 Mechanische weerstand tegen belasting uit de constructie

Functionele eis: “Het opnemen van belastingen ontstaan door verplaatsing van de rijdekken van kunstwerken.”

Hieronder wordt verstaan: De mate van bestandheid tegen verplaatsing van de rijdekken zonder dat er schade aan de voegovergang en zijn bevestiging/verankering ontstaat. Deze functie is nauw verwant aan de vorige functie. Naast dat de voegovergang het totaal aan bewegingen op moet kunnen nemen dient deze tevens bestand te zijn tegen de snelheid waarmee deze bewegingen optreden. Dat geldt in bijzonder voor de hoogfrequente bewegingen uit verkeer. De grootte van deze hoogfrequente beweging dient bepaald te worden indien typen voegovergangen overwogen worden die gevoelig zijn voor deze bewegingen (verborgen/flexibele voegovergangen).

Daarnaast dient ook de onderbouw van het kunstwerk (bijvoorbeeld de frontwand) bestand te zijn tegen deze opspankrachten. Meestal zal dit wel het geval zijn.