6.5.3 Proces tot levering

Wanneer het ontwerp is afgerond, kunnen de voegovergangen in detail worden uitgewerkt in een tekening. Met name bij staalconstructies is er doorgaans een aanzienlijke “levertijd” van zo’n 10-20 weken die feitelijk is opgebouwd uit:

  • uitwerken productietekening op basis van het ontwerp van het kunstwerk;
  • afstemming met hoofdaannemer voor beoordeling staalwerk (geometrie/raakvlak verankering)
  • verdiepingslag naar interne werkplaatstekeningen (met bedrijfsspecifieke instructies en ‘know-how’)
  • productietijd staalconstructie;
  • transport naar verzinkerij of coatingfirma;
  • transport naar de werkplaats voor afmonteren sinusplaten, aanbrengen rubbers/waterafvoergoot, etc.
  • transport naar de afnemer

 

Uitwerken detailtekening

Aan de hand van ontwerptekeningen of inmetingen van het kunstwerk kan de producent/leverancier de geometrie van de voegovergang uitwerken. De geometrie (met verankering) wordt afgestemd op het dwarsprofiel van het kunstwerk en kent enkele specifieke aandachtspunten zoals de hemelwaterafvoer in de verharding en de vormgeving van betonnen schampranden en middenbermen. Dit deel van de engineering wordt in de doorlooptijd vooral bepaald door de kwaliteit/volledigheid van aangeleverde tekeningen of metingen, het aantal uit te werken constructies en de capaciteit van het ontwerpbureau.

 

Afstemming met de hoofdaannemer

De eerste versie van de productietekening wordt doorgaans afgestemd met de hoofdaannemer die de leverancier een opdracht heeft gegeven. Hierbij vraagt de leverancier om goedkeuring van de productietekening waarmee de hoofdaannemer de gelegenheid krijgt om te controleren wat er geleverd zal worden. Het kan voorkomen dat de aangeleverde informatie onjuist is geïnterpreteerd waarbij de ontwerper van het kunstwerk in staat is om dit goed te beoordelen. Dit deel van het engineeringproces kan tamelijk veel tijd kosten door het aantal iteraties tot partijen elkaar begrijpen en er overeenstemming is over de goedkeuring. Belangrijk om te beseffen, is dat vooral de geometrie in relatie tot het dwarsprofiel wordt beoordeeld evenals de verankering (i.r.t. de ontwerpberekening).

 

Werkplaatstekeningen

Na goedkeuring zal de producent/leverancier de productietekening dieper uitwerken voor het interne productieproces. Hierbij worden alle specifieke productie instructies op de tekeningen vermeld en hebben de vakmannen in de werkplaats alle benodigde informatie. Deze informatie wordt niet op de eerste productieversie gezet omdat het enerzijds meer informatie op de tekening vereist (wordt minder overzichtelijk) maar ook bedrijfsgevoelige informatie bevat. Elke producent bewaakt het geheime recept.

 

Productietijd

De productietijd wordt vooral bepaald door de hoeveelheid laswerk en bewerkingen. Bij een grote order zal de leverancier langer bezig zijn alvorens de levering kan plaatsvinden. Ook speelt de bezetting van de fabriekshallen een begrijpelijke rol in de benodigde tijd. Leveranciers kunnen hier doorgaans goed op anticiperen maar elk productiebedrijf kent drukke perioden.

 

Transporten

Een stalen voegovergang zal vanuit de werkplaats op transport gaan naar een coatingbedrijf / spuiterij of een verzinkerij. Daar worden de constructies behandeld en weer retour gestuurd. Na de afwerking van de voegovergangen in de werkplaats van de producent wordt een uitgangscontrole uitgevoerd en kan de order op transport.

Deze producten worden vervaardigd in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Turkije, China en nog meer plaatsen in de wereld.

 

 

Om meer flexibel te zijn in de benodigde tijd tot levering zijn er producten verkrijgbaar die worden geleverd in segmenten, en aan elkaar verbonden middels een bout- / lasverbinding. Laswerk heeft echter veel invloed op de mogelijkheden om op de bouwplaats een goede conservering te realiseren van het staal. RTD1007-2 stelt daarom ook eisen aan het maximale aantal bouwplaatsverbindingen.