4.6.2.1 Kritieke punten

Functioneel aspect Kritiek punt Criterium Fase
Dilatatiecapaciteit Geen voorinstelling mogelijk Voldoende overcapaciteit t.b.v. hogere dan wel lagere constructietemperatuur Ontwerp
Materiaaleigenschappen bitumineuze materialen Moeten voldoen aan de specificaties in bijlage C en D document “Toepassing Voegloze Overgangen in A73-Zuid” Uitvoering
Weerstand bieden tegen verkeersbelasting Materiaaleigenschappen bitumineuze materialen Moeten voldoen aan de specificaties in bijlage C en D document “Toepassing Voegloze Overgangen in A73-Zuid” Uitvoering
Weerstand bieden tegen interne krachten Eigenschappen trekverankering Moeten voldoen aan de specificaties Uitvoering
Vlakheid Glijdlaag onder stootvloer Glijdlaag vlak uitvoeren Uitvoering
Gebruiksveiligheid en comfort
Beperken Geluidemissie
Waterdichtheid