4.3.2.2 Bewegingsvrijheid

Functionele eis: “Bieden van ruimte om rijdekken te laten verlengen, verkorten, verplaatsen in verticale richting en roteren ten opzichte van de steunpunten en/of rijdekken van kunstwerken.”

De berekende verplaatsingen (zie blok 3) dienen getoetst te worden aan de prestaties van de diverse concepten. De in de Meerkeuzematrix en de factsheets vermelde waarden zijn de waarden ten opzichte van de neutrale stand. Deze bestaat dus uit een pluswaarde en een minwaarde.

  • ∆x: Verplaatsing loodrecht op de voegovergang
  • ∆y: Verplaatsing evenwijdig aan de voegovergang.
  • ∆z: Verticale verplaatsing.
  • Kruisingshoek α: de scherpe hoek waaronder de voegovergang de as van de weg kruist. De langs- en dwarstranslaties van de brug moeten bij een kruisingshoek < 100 gon ontbonden worden in een waarde loodrecht op en een waarde evenwijdig aan de voegovergang.

Impressie met de relatie tussen vrijheden in het oplegsysteem en de voegovergang.
Impressie met de relatie tussen vrijheden in het oplegsysteem en de voegovergang.

 

Assenstelsel t.p.v. voegovergang
Assenstelsel t.p.v. voegovergang

 

De vervormingen van het brugdek dienen te worden berekend zoals behandeld in blok 3. Bij statisch onbepaalde constructies zal meestal gebruik gemaakt moeten worden van een computerprogramma die de hoekverdraaiingen kan berekenen. De volgende objectgegevens zijn relevant voor het bepalen van de voegbewegingen:

 

061

 

Omrekenen brugdekbewegingen naar voegbewegingen

Bij niet haaks kruisingshoeken  is het voor de bepaalde typen voegovergangen voor het toetsen van de bewegingscapaciteit noodzakelijk om de brugdekbewegingen/vervormingen evenwijdig (y-richting) en loodrecht op de voeg (x-richting) te bepalen.
In de berekeningen van de vervormingen van het brugdek is het gebruikelijk om de horizontale verplaatsingen van het brugdek ter plaatse van de voeg aan te geven in verplaatsingen evenwijdig aan de rijrichting (u//) en verplaatsingen haaks op de rijrichting (u ). Deze verplaatsingen zijn dus niet voor de gehele voeg hetzelfde. Alle maatgevende punten dienen beschouwd te worden. In principe zijn dit de uiteinden/hoekpunten van de voegovergang. Veelal is de scherpe hoek maatgevend.
Het omrekenen naar de voegverplaatsingen vindt als volgt plaats:

ux = u// * sin α – u * cos α

uy = u// * cos α + u * sin α

Ter illustratie zijn in het rechterdeel van onderstaand figuur de verplaatsingen van het bovenste deel van de voegovergang in het linkerdeel van de figuur grafisch weergegeven.

Omzetting brugdekverplaatsingen naar voegbewegingen
Omzetting brugdekverplaatsingen naar voegbewegingen