6.5 Fabricage

Fabricage omvat alle vereiste activiteiten om een onderdeel te produceren en te leveren. Voor zover van toepassing omvat dit bijvoorbeeld inkoop, voorbewerken en samenstellen, lassen, mechanisch verbinden, transport, oppervlaktebehandeling en de keuring en het documenteren ervan.

Vaak worden (delen van ) voegovergangen fabrieksmatig vervaardigd. Voor specifieke eisen met betrekking tot de kwaliteitsborging van staalconstructies zijn de eisen in EN1090-2 van toepassing. Voor voegovergangen geldt als kwaliteitsniveau Execution class 3 (EXC3) voor bereden delen en en EXC2 voor de niet bereden delen. De werkzaamheden op de fabriek en op de bouwplaats dienen te worden uitgevoerd conform het kwaliteitsplan zoals aangegeven in hoofdstuk 8. Om te kunnen voldoen aan de eisen die gelden voor EXC3 respectievelijk EXC2, dienen bedrijven hiervoor gecertificeerd te zijn. Een kwaliteitsplan conform EN 1090-2 wordt verlangd en hierin dienen werkinstructies en een keuringsplan te zijn opgenomen.