6.7.3 Inzagen en opbreken verharding

Bij het vervangen van een bestaande voegovergang wordt veelal de bestaande voegovergang verwijderd op moment dat de bestaande verharding nog aanwezig is. Nadat de bestaande verharding is vervangen dient de nieuwe verharding t.p.v. de voegovergang ingezaagd en opgebroken te worden om zodanig een ruimte te creëren voor de nieuwe voegovergang. Op moment dat voegconcepten als 1.2b, 1.4 en familie 4 (flexibele voegovergangen) worden aangebracht op een nieuw kunstwerk wordt vanzelfsprekend ingebouwd na gereedkomen nieuwe verharding.

Om de nieuwe verharding op de juiste locatie te verwijderen, wordt er beoordeeld of de dilataties in de schampranden overeen komen met de dilatatie in het rijdek. In enkele gevallen komt dit niet overeen en is het belangrijk om de locatie van de dilatatie te ‘verklikken’ of in te meten op coördinaten. Na het asfalteren wordt de voegovergang ‘uitgezet’ met zaaglijnen. Voorafgaand aan het zagen dient de zaagdiepte vastgesteld te worden aan de hand van de verhardingsdikte met in acht neming de benodigde sponningsdiepte. Nadat de voegsponning vrij is van asfaltresten wordt de ondergrond beoordeeld en geverifieerd of voldoende ruimte is gecreëerd om vast te stellen dat het nieuwe product geinstallateerd kan worden.

De belangrijkste risico’s t.a.v. sloopwerkzaamheden zijn opgenomen in 6.3.3 Nosing joints (voegfamilie 1)

Inzagen verharding

Het inzagen gebeurt met een mobiele handzaag of een zwaardere berijdbare zaagmachine. De zaag wordt in de machine op een bepaalde diepte afgesteld. Het is belangrijk dat deze diepte in afstemming is met de aanwezige dikte van de verharding.

  • Onvoldoende diep zagen:
    • Blijven asfaltresten achter waardoor een extra werkgang nodig is om deze eveneens te verwijderen;
    • Asfaltstukken aan de flanken worden mee verwijderd doordat deze “verbonden” zijn met elkaar.
  • Te diep zagen:
    • De zaagsnede zit in de dekkingszone maar heeft geen wapening geraakt, het beton dient hersteld te worden om de duurzaamheid van de hoofddraagconstructie te garanderen;
    • De zaagsnede is te diep gegaan en heeft de constructiewapening / voorspanning geraakt of doorgezaagd, de constructie dient beschouwd te worden door een constructeur.

Opbreken verharding

Het verwijderen van de verharding wordt zowel handmatig als met kraan uitgevoerd. Dit hangt voornamelijk af van de dikte die het verhardingspakket heeft. Bij het verwijderen worden grote brokken asfalt losgebroken die erg zwaar kunnen zijn. In veel gevallen wordt daarom een mobiele kraan ingezet. Met een relatief spitse kop prikt de pneumatisch aangestuurde hamer het asfalt in brokken en lepelt ze als het ware uit de voegsponning. Aandachtspunt is dat de kraan is voorzien van rupsbanden en dat deze niet schranken over de nieuwe verharding om schade te voorkomen, hetgeen voornamelijk bij hogere temperaturen een aandachtspunt is.