6.6.3. Voorbeeldplanning Meervoudige voegovergangen

Het opstellen en aanleveren van een realistische realisatieplanning dient verzorgt te worden door de leverancier / applicateur. De doorlooptijd van de werkzaamheden kan afhankelijk zijn van project- / kunstwerkspecifieke zaken. Voornamelijk bij meervoudige voegovergangen zijn er specifieke details welke van grote impact zijn voor de doorlooptijd, enkele voorbeelden zijn.:

 • Bouwfasering i.r.t. de nieuwe verharding:
  • Inzagen / Slopen bestaande voegovergangen in bestaande verharding
   • Inbouw nieuwe voegovergang in bestaande verharding, waarna de verharding wordt vervangen;
   • Inbouw nieuwe voegovergang in nieuwe verharding, waardoor in de tussenliggende fase de voegsponning tijdelijk moet worden dichtgezet
  • Inzagen / Slopen bestaande voegovergangen in nieuwe verharding
 • Methode en hoeveelheid van verankering. Afhankelijk van de vormgeving van het landhoofd- / brugdek wordt per kunstwerk specifiek een verankeringsmethode bepaald
 • Bekistingsdetail;
  • Montage / demontage bekisting vanaf onderzijde waarbij gewerkt wordt in een corridor onder de voegovergang;
  • Montage / demontage bekisting vanaf bovenzijde waarna de afdichtingsrubbers en eventuele sinus- / vingerplaten op locatie moeten worden gemonteerd i.p.v. in de fabriek

 

Bij een stalen brug / viaduct hebben de voegovergangen veelal aan de landhoofdzijde een betonaansluiting en aan de brugzijde een staalaansluiting. Doorlooptijd van het vervangen van een voegovergang wordt in dit geval mede bepaald o.b.v.:

 • Handhaven / vervangen van de overgangsplaat tussen de voegovergang en het brugdek;
 • Het waar nodig versterken van de stalen onderbouw;
 • Conserveringswerkzaamheden

 

De doorlooptijd voor meervoudige voegovergangen verschilt beduidend per voegtype, locatie, omstandigheden en uitgangspunten dat hiervoor in dit stadium  nog geen realistische realisatieplanning door het PVO beschikbaar wordt gesteld.

Als grove indicatie kan worden gehanteerd:

 • 2-zijdige Betonaansluiting:
  • Verlengd weekend (bijvoorbeeld ca. 80 uur);
  • 2 losse (aansluitende) weekenden waarbij na het eerste weekend de gecreëerde voegsponning na het slopen van de oude voegovergang tijdelijk dicht / overbrugd dient te worden;
 • 1-zijdige betonaansluiting & 1-zijdig staalaansluiting;
  • Doorlooptijd ca. 7-10 dagen (24uurse werkdag) afhankelijk van omvang werkzaamheden;