4.3.2.5 Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid

Functionele eis: “Waarborgen van een veilige en comfortabele passage van het verkeer”.

Hieronder wordt verstaan: De comfort- en veiligheidsbeleving van de weggebruiker bij het passeren van de voegovergang. Deze wordt beïnvloed door de:

  • Oneffenheid in de voegovergang en de aansluiting van de voegovergang op de verharding.
  • Stroefheid van het oppervlak van de voegovergang.

Om verwarring met het RAMS aspect “veiligheid” te vermijden worden in de factsheets uitsluitend de termen “Oneffenheid” resp. “Stroefheid” gebruikt.

In principe dienen alle voegovergangen te voldoen aan de minimum eisen. Onderscheid kan alleen nog kwalitatief gemaakt ( de mate van comfort). Dit aspect zal daarom niet bepalend zijn of een oplossing afvalt of doorgaat in de trade-off, maar het kan wel meegenomen worden in de ranking.

 

Voorbeeld van functie-falen m.b.t. rijcomfort op lange termijn
Voorbeeld van functie-falen m.b.t. rijcomfort op lange termijn