5.3.4.2 Voorspanning in brugdek aanwezig t.p.v. van de voegovergang

Bij brugdekken van voorgespannen beton dient altijd de ligging van de voorspanning onderzocht te worden om te onderzoeken in hoeverre een eventuele verankering van de voegovergang mogelijk is zonder de voorspanning te beschadigen door sloopwerk en/of boorwerk. Dat begint met een analyse van ontwerptekeningen. Daarnaast kan eventueel met NDO-technieken (grondradar) de exacte ligging van voorspankabels in beeld worden gebracht. In geval van twijfel kan een kijkoperatie worden uitgevoerd.