7.5.2.3 Mattenvoegovergangen type 3.1

Mattenvoegen komen vooral nog voor in niet auto(snel)wegen.

 

Tabel 7.5.2.3 a        Klein onderhoud mattenvoegovergangen

Onderdeel/detail

 

Klein onderhoud Opmerkingen
Raakvlak randbalk – randprofiel en randbalk – wegverharding Opheffen niveauverschillen > 5mm Vanwege comfort en kans op geluidoverlast.
Slijtlaag Lokaal bijwerken. In belang van stroefheid en/of voorkomen van aanrijden matten.
Randbalken Herstel kleinschalige betonschade. Herstel uitgereden plekken scheuren en rafeling.
Oppervlak van matten Reinigen: verwijderen vervuiling (niet bereden delen). Na winterse periode
Rubbermatconstructie Niet van toepassing. Groot (variabel) onderhoud.
Boutverbinding met stalen basis, verankering naar betonconstructie Controleren en naspannen voorspanbouten. Door relaxatie van het rubber kunnen moeren lostrillen.

Werkzaamheden laten uitvoeren door leverancier.

Sectiestuiken Niet van toepassing. Groot (variabel) onderhoud.
Stalen basisconstructie of speciebed. Niet van toepassing. Groot (variabel) onderhoud.
Gootconstructie Indien aanwezig en mogelijk schoonspuiten Gootconstructies worden weliswaar aangebracht, maar functioneren meestal niet als zodanig door gebrek aan ruimte in de brugdekopening.