4.3.3.3 Beschikbaarheid

Definitie: “De fractie van de tijd dat de vereiste functie kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden”.

Dit geeft dus de mate aan waarin de voegovergang niet beschikbaar zal zijn voor verkeer wegens onderhoud aan de voegovergang. Oplossingen met een hogere niet-beschikbaarheid behoeven per definitie dus meer of langer onderhoud gedurende de levensduur.

Al het onderhoud (vast en variabel) dat moet worden uitgevoerd aan de voegovergang gedurende de gehele levensduur van het kunstwerk waarbij de voegovergang niet of niet volledig kan worden gebruikt, kan worden gekwantificeerd en over de gehele levensduur van het kunstwerk (gesteld op 100 jaar) worden gesommeerd. In de RTD1007-2 is hiervoor de “Niet-beschikbaarheidindex” opgenomen in bijlage 2 (zie onderstaand figuur). In hoofdstuk 6 van de RTD is de systematiek hiervoor nader beschreven.  Op deze wijze is de niet-beschikbaarheid over de levensduur van het kunstwerk te kwantificeren en terug te brengen naar een beoordeling van — tot ++. In deze systematiek zijn voegovergangconcepten die periodiek vast onderhoud behoeven in het nadeel.

Bijlage 2 - Niet -beschikbaarheidsindex
Bijlage 2 – Niet -beschikbaarheidsmatrix

 

Categorie indeling uitvoeringstijden
Categorie indeling uitvoeringstijden

 

In het contract kan een maximale indexwaarde voor de niet-beschikbaarheid zijn aangegeven of via andere sturingsmechanismen (bijv Langdurige onderhoudsverplichting zoals bij DBFM of EMVI-afwegingen op basis van LCC) worden afgeleid. Dit aspect heeft dan direct invloed bij het genereren van oplossingen. Als dit niet het geval is dan vormt het alleen een aspect in de ranking.