3.3 Omrekenen van voegbewegingen

Bij niet haaks kruisingshoeken  is het voor de bepaalde typen voegovergangen voor het toetsen van de bewegingscapaciteit noodzakelijk om de brugdekbewegingen/vervormingen evenwijdig (y-richting) en loodrecht op de voeg (x-richting) te bepalen.
In de berekeningen van de vervormingen van het brugdek is het gebruikelijk om de horizontale verplaatsingen van het brugdek ter plaatse van de voeg aan te geven in verplaatsingen evenwijdig aan de rijrichting (u//) en verplaatsingen haaks op de rijrichting (u ). Deze verplaatsingen zijn dus niet voor de gehele voeg hetzelfde. Alle maatgevende punten dienen beschouwd te worden. In principe zijn dit de uiteinden/hoekpunten van de voegovergang. Veelal is de scherpe hoek maatgevend.
Het omrekenen naar de voegverplaatsingen vindt als volgt plaats:

ux = u// * sin α – u * cos α

uy = u// * cos α + u * sin α

Ter illustratie zijn in het rechterdeel van onderstaand figuur de verplaatsingen van het bovenste deel van de voegovergang in het linkerdeel van de figuur grafisch weergegeven.

Omzetting brugdekverplaatsingen naar voegbewegingen
Omzetting brugdekverplaatsingen naar voegbewegingen