6.2.5 Schampranden

Voertuigkering

De geometrie van de voegovergang in relatie tot de aanwezigheid van ankers in de schamprand ten behoeve van een voertuigkering.

Voor leveranciers en installateurs is de aanwezigheid van een voertuigkering niet te miskennen. In veel gevallen is er voldoende ruimte om de stijlen van een voertuigkering buiten de breedte van een voegovergang te monteren. Dit resulteert hoogstens in een kortere hart-op-hart afstand tussen de stijlen van de voertuigkering maar is praktisch prima oplosbaar. De leverancier of installateur van voertuigkering beleeft dit mogelijk anders maar een voegovergang kan niet worden verplaatst. In het ontwerp van een nieuw kunstwerk wordt hier doorgaans voldoende aandacht aan besteed echter de samenkomst van voertuigkering en voegovergangen blijft een terugkomend aspect om op te lossen.

 

Randelementen

Voor voegovergangen geldt de top-eis: Voegovergangen dienen onderliggende constructies te beschermen. Dit houdt in dat na realisatie over de volledige breedte van het kunstwerk de voegovergang het water dient te keren en af te voeren naar de daarvoor voorziene locatie (kolk, HWA, grindkoffer, maaiveld). De onderliggende beton- of staalconstructie wordt hierdoor gevrijwaard van schade ten gevolge van vocht eventueel in combinatie met dooizouten (natriumchloride, NaCl).

 De voegovergang hoeft niet doorgezet te worden in de randelementen. De randelementen zijn veelal prefab uitgevoerd met relatief weinig wapening. Tijdens het inzagen en opbreken van de benodigde voegsponning is dan kans dan ook aannemelijk dat schade ontstaat aan de prefab elementen. Een functie van de randelementen is om het kunstwerk visueel aantrekkelijker te maken. Op moment dat de voegovergang wordt doorgezet tot in het randelementen zullen vanaf de zijkant de voegbalken echter zichtbaar worden.  

Bij vervanging van bestaande voegovergang is het mogelijk dat de bestaande voegovergang wel is doorgezet tot in het randelement. In dit geval wordt de nieuwe voegovergang eveneens doorgezet tot in het element en kan worden gekozen om een RVS plaat toe te passen om de voegbalken uit het zicht weg te nemen.