4.3.3.4 Onderhoudbaarheid

Definitie: “De waarschijnlijkheid dat de activiteiten voor onderhoud mogelijk zijn binnen de hiervoor vastgestelde tijden, onder gegeven omstandigheden om de vereiste functie te kunnen (blijven) uitvoeren”. 

Bij de beoordeling van dit aspect is er in de meerkeuzematrix ervan uitgegaan dat ‘vastgestelde tijden’ werkbare uren betreffen. Werkbare uren (WBU) zijn per definitie die uren van de dag (of dagen van de week) waarin de verkeersintensiteit kleiner is dan de capaciteit van het volledige verkeerssysteem. Tijdens deze tijd kan dus met een gedeeltelijk beschikbaar verkeerssysteem volstaan worden. Binnen de WBU blijft de hinder beperkt tot enige vertraging, als gevolg van bijvoorbeeld snelheidslimieten en/of omleidingen.

Onderscheid wordt gemaakt in:

  • Vast onderhoud (het uitvoeren van regulier onderhoud om het optimaal functioneren van de voegovergang mogelijk te maken en gevolgschade en verkorting van levensduur te voorkomen)
  • Variabel onderhoud (het vervangen van vervangbare onderdelen of de gehele voegovergang in geval einde levensduur is bereikt).

In het contract worden de werkbare uren meegegeven.

Vast onderhoud en vervanging van onderdelen is in principe goed mogelijk in de WBU. Vervanging van een hele voegovergang is in de meeste gevallen niet mogelijk in de WBU (kwalitatief goed). Daarom is het noodzakelijk dat vervanging wordt uitgevoerd in zogenaamde SLOT’s, waarbij een weekend of een hele week een weg vak wordt gestremd voor groot onderhoud.
Het RAMS-aspect onderhoudbaarheid is dus vooral van belang als het gaat om de vervanging van voegovergangen en extra tijd die nodig is buiten de vastgestelde werkbare uren.

De benodigde minimale uitvoeringstijd is van diverse zaken afhankelijk.
NB: Om een vergelijk tussen diverse concepten mogelijk te maken zal een nadere uitwerking op basis van een bepaald veelvoorkomend scenario moeten plaatsvinden. Dit wordt voor 2020 als activiteit voorzien.

 

Vervangbaarheid van grote voegovergangen buiten de werkbare uren
Vervangbaarheid van grote voegovergangen vereist langdurige stremming