4.3.3.4 Onderhoudbaarheid

Definitie: “De waarschijnlijkheid dat de activiteiten voor onderhoud mogelijk zijn binnen de hiervoor vastgestelde tijden, onder gegeven omstandigheden om de vereiste functie te kunnen (blijven) uitvoeren”. 

Bij de beoordeling van dit aspect is er in de meerkeuzematrix ervan uitgegaan dat ‘vastgestelde tijden’ werkbare uren betreffen. Werkbare uren (WBU) zijn per definitie die uren van de dag (of dagen van de week) waarin de verkeersintensiteit kleiner is dan de capaciteit van het volledige verkeerssysteem. Tijdens deze tijd kan dus met een gedeeltelijk beschikbaar verkeerssysteem volstaan worden. Binnen de WBU blijft de hinder beperkt tot enige vertraging, als gevolg van bijvoorbeeld snelheidslimieten en/of omleidingen.

Onderscheid wordt gemaakt in:

  • Vast onderhoud (het uitvoeren van regulier onderhoud om het optimaal functioneren van de voegovergang mogelijk te maken en gevolgschade te voorkomen)
  • Variabel onderhoud (het vervangen van vervangbare onderdelen of de gehele voegovergang in geval einde levensduur is bereikt).

Met name vervanging kan wel eens niet in de WBU (kwalitatief goed) mogelijk zijn.

In het contract worden de werkbare uren meegegeven, niet alleen voor uitvoeren van de werkzaamheden volgens het contract , maar ook ten behoeve van het selecteren van oplossingen in relatie tot toekomstig onderhoud. Dit aspect heeft dus invloed op het genereren van oplossingen. Het kan ook een aspect zijn in de ranking van gegenereerde oplossingen.

Soms is het niet mogelijk oplossingen te genereren die binnen de werkbare uren gerealiseerd (vervangen) kunnen worden.

 

Vervangbaarheid van grote voegovergangen buiten de werkbare uren
Vervangbaarheid van grote voegovergangen buiten de werkbare uren