5.3.3.3 Onderhoudbaarheid en vervangbaarheid

Benodigde tijd voor vervanging

Om een vergelijk tussen diverse concepten mogelijk te maken kan de benodigde uitvoeringstijd worden gekwalificeerd volgens onderstaande tabel.

Tabel: kwalificatie onderhoudbaarheid

Aspect + ++
Vervanging (benodigde uitvoeringstijd) per rijbaan >56 uur 24-56 uur 12-24 uur <12 uur

 

De benodigde minimale uitvoeringstijd die benodigd is voor vervanging is van diverse zaken afhankelijk, o.a.

  • Omvang en complexiteit sloopwerk bestaande voeg
  • Detail aansluitingen (staal: hoeveelheid laswerk; beton: hoeveelheid aan te brengen ankers)
  • Benodigde tijd voor voorbereidingswerkzaameheden (inzet doorwerkvoorzieninegn)
  • Mate van prefabricage van onderdelen
  • Aantal handelingen en volgordelijkheid en parallel kunnen uitvoeren van activiteiten
  • Minimale afkoeltijden,droog- en verhardingstijden (weersafhankelijk)
Vervangbaarheid van grote voegovergangen buiten de werkbare uren
Vervangbaarheid van grote voegovergangen vereist langdurige stremming