7.2.2.2 Visuele inspectiecriteria Vingervoegovergangen

Vingervoegovergangen

Rijoppervlak wordt onderbroken door voegopening tussen de vingers. Verplaatsingen in het rijoppervlak worden opgenomen in de openingen tussen de vingers.

 

Tabel 7.2.2.2       Essentiële inspectiecriteria Nosing Joints

Onderdeel/detail Functie Criterium
Raakvlak voegovergangsbalk – wegverharding en voegovergangsbalk – randprofiel. Veiligheid in gebruik, comfortabele passage en beperking geluid. Moet vlak zijn.
Slijtlaag Veiligheid in gebruik. Stroefheid.
Relatief hoogteverschil in elkaar grijpende vingers Veiligheid in gebruik. Binnen eisen en geometrische criteria vingers.
Voegovergangbalken Beschermen onderconstructie en vingerplaten, overbrengen verkeersbelastingen. Moet vastzitten, niet scheuren en afbrokkelen.
Vingers (vingerplaten) Dragen verkeersbelasting. Aanwezig.
Boutverbinding (2.1a) Afdragen verkeers-belasting naar basis. Bouten moeten aanwezig zijn en op juiste voorspanning.
Stalen basisconstructie met verankering (2.1a) Afdragen verkeersbelasting naar hoofdconstructie. Moet intact zijn, niet gescheurd en goed vastzitten.
Verankering (2.1b) Afdragen verkeersbelasting naar basis. Ankers moeten aanwezig zijn en op juiste voorspanning.
Speciebed (2.1b) Afdragen verkeersbelasting naar hoofdconstructie. Moet intact zijn, niet gescheurd of afgebrokkeld.
Gootconstructie Afvoeren hemelwater en beschermen hoofdconstructie. Mag niet gescheurd zijn, lekkages niet toegestaan.
Conservering Duurzaamheid. Moet aanwezig zijn en intact.